Raportti: Mitä tarvitaan, että kaikille saadaan vessa ja puhdasta vettä?

Sanitaatiossa on saatu viime vuosina aikaan huomattavia parannuksia, mutta vielä tarvitaan kestävämpia ja rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi rahoituksessa, todetaan Sanitation and Water for All -ohjelman seurantaraportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

”Seurantaraportistamme käy ilmi poikkeuksellisia saavutuksia, jotka osoittavat, että poliittisella tahdolla ja vahvalla johtajuudella voidaan saada aikaan toimintaa, jopa vaikeimmissa ympäristöissä.  Olen vaikuttunut siitä, että maat ovat tehneet sitoumuksista totta ruohonjuuritasolla”, totesi Sanitation and Water for All (SWA) -ohjelman puheenjohtaja John Agyekum Kufuor.SWA on hallitusten, avunantajien, kansalaisyhteiskunnan ja monenkeskisten organisaatioiden, kuten kehityspankkien, kumppanuusohjelma, joka tähtää siihen, että kaikilla ihmisillä olisi käytössä kunnollinen vessa ja turvallista juomavettä.Vuonna 2012 SWA:n korkean tason kokouksessa 37 kehitysmaan hallitukset ja 11 avunantajaa tekivät yhteensä 400 sitoumusta sanitaation, vedensaannin ja hygienian parantamiseksi. Tavoitteiden etenemistä seurataan vuosittain, ja ensimmäinen seurantaraportti julkaistiin 14. elokuuta.Näkyvyyttä, osaamista ja rahaaSitoumukset jaettiin kolmeen pääryhmään: näkyvyyden lisäämiseen, yksityisen sektorin osaamisen hyödyntämiseen sekä rahoituksen kohentamiseen.Raportin mukaan suunta on selvä: tämän vuoden puoliväliin mennessä SWA:ssa mukana olevien kehitysmaiden hallitukset ilmoittivat edistystä tulleen 60 prosentissa tavoitteista. Avunantajien asettamissa tavoitteissa kehitys on ollut vielä vaikuttavampaa: 80 prosentissa on edetty hyvin. Kaikki 15 maata, jotka sitoutuivat erityisesti vähentämään avoimeen maastoon ulostamista ovat saavuttaneet raportin mukaan merkittäviä edistysaskelia yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Yksityisen sektorin kanssa rohkaisevia kokemuksia on saatu esimerkiksi Ruandassa, jossa 65 prosenttia maaseudun vesihankkeista etenee yksityisen sektorin johdolla, yhteistyössä aluehallinnon kanssa.Yhdeksän maata ilmoittaa huomattavista budjettikorotuksista: esimerkiksi Senegalissa sanitaatioon, vedensaantiin ja hygieniaan suunnattava budjetti kasvoi kolmin- ja Mosambikissa viisinkertaiseksi.Lisäksi useiden maiden poliitikkojen todetaan nostaneen sanitaation, vedensaannin ja hygienian merkitystä aiempaa paremmin esille päätöksenteossa. Esimerkiksi Sierra Leonessa sanitaatio, vedensaanti ja hygienia on nostettu keskeisiksi tavoitteiksi maan niin sanotussa vaurastumissunnitelmassa (Agenda for Prosperity).Liikaa hätäratkaisuja pysyvien muutosten sijaanEdistysaskelista huolimatta sanitaation saralla riittää vielä paljon tehtävää, SWA:n raportissa painotetaan. Nyt saavutettu edistys on saavutettu usein akuuttiin tilanteeseen auttavilla ratkaisuilla, mutta kestävämpien uudistusten suhteen edistysaskeleet ovat olleet vaatimattomia.Vaikka esimerkiksi budjettirahoitusta on lisätty, harvassa maassa on sitoumuksista huolimatta perustettu erillisiä budjettilinjoja sanitaatiolle ja vedelle. Niiden avulla rahoituksen käytön seuraamisesta tulisi nykyistä läpinäkyvämpää, raportissa todetaan.Myöskään päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ei tällä hetkellä kerätä ja jaeta eteenpäin riittävän tehokkaasti, SWA arvioi. Hyvänä esimerkkinä mainitaan Madagaskar, jossa on luotu dynaaminen karttatyökalu ja vesiministeriön sisäinen sanitaatio-, vesi- ja hygienia-asioiden tietokanta.Raportti nostaa epäkohtana esiin myös sen, että vain kymmenen prosenttia mukana olevista kehitysmaista ilmoitti kuulleensa kansalaisyhteiskunnan edustajia sanitaatio- ja vesihankkeiden yhteydessä.Seuraavan kerran käymälöihin ja puhtaaseen juomaveteen liittyviä sitoumuksia tarkastellaan SWA:n huippukokouksessa huhtikuussa 2014.SWA:2013 Progress Update on the 2012 Sanitation and Water for All High Level Meeting Commitments -raportti (pdf)SWA:n tiedote: Political leadership brings us a step closer to the dream of sanitation and water for all (pdf)