Raportti: Kestämätön maankäyttö uhkaa köyhdyttää satoja miljoonia hehtaareja

Lähes Brasilian kokoista maa-alaa uhkaa biodiversiteetin ja maaperän köyhtyminen vuoteen 2050 mennessä, jos nykyinen kestämätön maankäyttö ja viljelymaan raivaus jatkuvat, arvioidaan YK:n ympäristöjärjestön vetämän paneelin raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Kasvava väestö ja sen mukana lisääntyvä ruuantuotanto sekä biopolttoaineiden käyttö ovat johtaneet siihen, että vuodesta 1961 vuoteen 2007 maailman viljelymaan osuus kasvoi 11 prosenttia. Nykyään viljelymaa kattaa 10 prosenttia kaikesta maa-alasta, ja kaikkiaan maatalouden käytössä on yli 30 prosenttia maa-alasta.”Metsiä ja kosteikkoja on muutettu maatalousmaaksi kasvavan väestön ruokkimiseksi, mutta muutos on tehty kestävyyden kustannuksella”, YK:n ympäristöjärjestön Unepin toiminnanjohtaja ja YK:n varapääsihteeri Achim Steiner totesi ”Assessing global land use: balancing consumption with sustainable supply” -raportin julkistuksen yhteydessä tammikuun lopulla.  Raportti on Unepin vetämän, kestävää maankäyttöä edistävän International Resource Panelin tuotos.Raportissa määritellään maakäytölle niin sanottu SOS-raja (Safe Operating Space), jonka ylittäminen tietää vakavia ja peruuttamattomia seurauksia ympäristölle. Toisin sanoen tutkijat yrittävät määritellä, miten paljon planeettamme vielä kestää viljellyn maa-alan lisäämistä savannien, metsien ja ruohotasankojen kustannuksella.SOS-rajaa laskettaessa on otettu huomioon esimerkiksi biodiversiteetin katoaminen, hiilidioksipäästöjen lisääntyminen, vesi- ja ravintoketjujen häiriintyminen sekä hedelmällisen maa-aineksen tuhoutuminen.Tällä hetkellä viljeltyä maata on maailmassa noin 1550 miljoonaa hehtaaria. International Resource Panelin mukaan alaa voi turvallisesti kasvattaa vielä 1640 miljoonaan hehtaariin, mutta se toteaa samalla, että nykytahdilla määrä tulee ylittymään rankasti vuoteen 2050 mennessä.Synkimpien ennusteiden mukaan vuonna 2050 viljelymaata on raivattu jopa 2400 hehtaaria, eli nykytilanteeseen verrattuna biodiversiteettien katoaminen ja maaperän köyhtyminen uhkaa jopa 849 miljoonaa hehtaaria – lähes Brasiliaa vastaavaa maa-alaa, raportissa todetaan.Kestämätön kulutus kuriinRaportissa muistutetaan, että väestönkasvun ohella lisääntyvän viljelymaan tarve on sidoksissa kestämättömään kulutukseen. Esimerkiksi EU-maissa vuonna 2007 henkilöä kohti tarvittiin 0,31 hehtaaria viljelymaata. Tämä on neljännes enemmän kuin EU-maissa oli maa-alaa tarjolla ja kolmannes enemmän kuin viljelymaata oli globaalisti tarjolla henkilöä kohti. Vuodelle 2030 määritelty SOS-tavoite henkilöä kohden on 0,2 hehtaaria viljelymaata.Suuri haaste on myös kiihtyvä kaupungistuminen. Raportin arvion mukaan vuoteen 2050 mennessä viisi prosenttia maailman maa-alasta on rakennettua. Useimmissa tapauksissa rakennettu ympäristö hyödyntää maatalousmaita, ja uutta maatalousmaata puolestaan raivataan metsistä, erityisesti tropiikissa. 50 vuoden aikana metsiä on tuhottu keskimäärin 13 miljoonaa hehtaaria vuodessa.Uhkakuvista huolimatta kestävä maankäyttö on toki mahdollista, ja raportti antaa siihen liudan suosituksia. Kun pyritään vähentämään viljelymaan kasvavaa tarvetta, on keskeistä nykyistä parempi maankäytön suunnittelu niin, että hedelmällisten maa-alueiden käyttö rakentamiseen minimoidaan.Toisaalta on myös panostettava jo köyhtyneiden maiden elvyttämiseen ja pyrittävä lisäämään maan tuottavuutta ekologisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävin keinoin. Jälkimmäisestä on paneelin mukaan saatu rohkaisevia esimerkkejä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.Paneeli kehottaa myös muun muassa rajoittamaan polttoaineeksi tuotettavan viljan tukemista tuottajamaissa sekä vähentämään biopolttoaineille määriteltyjä kiintiöitä kuluttajamaissa. Lisäksi yksittäisten kuluttajien rooli on merkittävä: valtavien ruokamäärien päätymistä jätteeksi on hillittävä, ja ihmisten on muutettava ruokavaliotaan nykyistä kasvispainotteisemmaksi. Unepin tiedote: Hundreds of Millions of Hectares, Nearly the Size of Brazil, Face Degradation Threat – UN Report Warns