Raportti: Kehitysmaista karkaa laittomasti vuosittain lähes tuhat miljardia dollaria

Laittomista rahavirroista kärsii suhteellisesti eniten Saharan eteläpuolinen Afrikka, todetaan Global Financial Integrityn raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Vuonna 2011 kehitysmaista lähti laittomina rahavirtoina – veronkierron, korruption ja muun rikollisen toiminnan takia – 946 miljardia dollaria (noin 685miljardia euroa). Vuosina 2002-2011 laittomien rahavirtojen aiheuttamat kokonaistappiot kehitysmaille olivat yhteensä lähes 6 000 miljardia dollaria, todetaan yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen Global Financial Integrityn (GFI) ”Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2011” -raportissa. Vuosikymmenen aikana laittomien rahavirtojen määrä on kasvanut huimalla vauhdilla: vuonna 2002 summa oli 270 miljardia dollaria. Joka vuosi määrä on noussut noin 10 prosenttia, eli huomattavasti nopeammin kuin useimpien maiden talous on kasvanut.”Samaan aikaan kun maailmantalous kärvistelee uuden talouskriisin partaalla, porskuttaa laiton alamaailma eteenpäin, ja kehitysmaista imetään vuosi vuodelta enemmän rahaa”, toteaa pääjohtaja Raymond Baker GFI:n tiedotteessa.”Kuluneen vuoden aikana tähän globaaliin ongelmaan on yritetty tarttua, mutta ei riittävästi. Tämän tutkimuksen pitäisi viimeistään herättää maailman johtajat huomaamaan, että toimintaa tarvitaan nyt.”Afrikan maissa suurin osuus kansantulostaMäärällisesti eniten laittomia rahavirtoja lähtee Kiinasta: tutkimusajanjaksolla maan vuotuinen keskiarvo oli 107 miljardia dollaria. Seuraavina olivat Venäjä, Meksiko, Malesia ja IntiaSuhteellisesti suurin vaikutus bruttokansatuloon suhteutettuna laittomilla rahavirroilla on kuitenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alueen maissa laittomat rahavirrat olivat vuodessa keskimäärin 5,7 prosenttia kansantulosta, kun ne globaalisti ovat neljä prosenttia.”Laittomilla rahavirroilla on huomattavia seurauksia kehitysmaiden talouksille. Köyhät maat menettävät varoja, joita ne olisivat voineet sijoittaa paikalliseen liiketoimintaan, terveydenhuoltoon, koulutukseen tai infrastruktuurin parantamiseen. Lähes tuhat miljardia dollaria olisi vuonna 2011 voitu käyttää ihmisten nostamiseen köyhyydestä ja pelastaa lukemattomia ihmishenkiä”, raportin toinen kirjoittaja Brian LeBlanc toteaa.Vertailun vuoksi: vuonna 2011 virallista OECD-maiden kehitysapua annettiin noin 134 miljardia dollaria, ja Suomen bruttokansantulo oli noin 187 miljardia euroa eli noin 258 miljardia dollaria.Ratkaisut jo tiedossaGFI:n mukaan kuluneen vuoden aikana on jo otettu askeleita oikeaan suuntaan laittomien rahavirtojen tyrehdyttämiseksi. Esimerkiksi G20-maiden piirissä on sovittu, että verotietojen vaihtaminen maiden välillä alkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. GFI kuitenkin suosittaa, että mukaan lopullista sopimusta laatimaan otettaisiin myös kehitysmaita, jotta varmistettaisiin että ehdot ovat kehitysmaidenkin kannalta sekä hyödyllisiä että toteuttamiskelpoisia.Kiitosta saa myös Britannia, jossa pääministeri David Cameron ilmoitti lokakuussa, että maa on luomassa ensimmäisenä maailmassa kaikelle kansalle avointa yritysrekisteriä, josta käy ilmi kaikkien brittiyhtiöiden omistussuhteet. Tämä vaikeuttaa merkittävästi veronkierron ja rahanpesun ohjaamista pöytälaatikkoyritysten kautta.Muita GFI:n esittämiä keinoja, jotka pitäisi tutkimuslaitoksen mielestä saada käytäntöön mahdollisimman pian, ovat muun muassa monikansallisilta yrityksiltä vaadittava maakohtainen raportointi myynneistä, voitoista ja veroista, automaattinen tilitietojen – sekä yksityishenkilöiden että yritysten – vaihto maiden välillä sekä rahanpesuun liittyvän lainsäädännön vahvistaminen ja yhtenäistäminen.GFI:n tiedoteGFI: ”Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2011″Kepan tiedote: Järjestöt vaativat EU:lta tiukempia veroparatiisitalouden vastaisia toimia huippukokouksen alla