Ikäihmisten määrä kasvaa nopeimmin kehitysmaissa Kuva: Ikäihmisten määrä kasvaa nopeimmin kehitysmaissa

Raportti: Ikäsokea kehityspolitiikka ei ole kenenkään etu

YK:n väestörahaston ja brittiläisen kansalaisjärjestön HelpAge Internationalin tuore raportti tarkastelee globaalia ikääntymistä. Helsingissä vieraillut Sylvia Beales HelpAgesta korostaa sitä, että ikäihmiset tulee nähdä kehityksen kumppaneina ja osallistujina.

Teksti: Johanna Latvala Kuva: Micky Wiswedel

Yhdeksäsosa maailman ihmisistä on yli 60-vuotiaita ja määrän arvioidaan kasvavan yli viidesosaan — kahteen miljardiin — vuoteen 2050 mennessä. Tämä selviää HelpAge International -järjestön ja YK:n väestörahasto UNFPA:n tuoreesta raportista ”Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and a Challenge”.
Raportti tarkastelee Madridissa vuonna 2002 hyväksytyn ikääntymistä koskevan toimintaohjelman globaalia toteutumista.
Raportin mukaan ikäihmisten määrä kasvaa nopeimmin kehitysmaissa. Tällä hetkellä kaksi kolmannesta heistä asuu kehitysmaissa, vuonna 2050 jo neljä viidesosaa. Kehityspolitiikka ei kuitenkaan huomioi vanhuksia.
Kehitysmaiden vanhat naiset huonoimmassa asemassa
Maailmassa on sataa yli 60-vuotiasta naista kohden 84 miestä. Erityisesti kehitysmaissa vanhojen naisten tilanne on huono.
”Usein vanhat naiset ovat miehiä haavoittuvampia syrjinnälle, heillä on heikommat mahdollisuudet saada töitä ja terveydenhuoltoa, taloudellinen hyväksikäyttö sukulaisten taholta on yleisempää ja heiltä puuttuu useammin perustoimeentulo ja sosiaaliturva”, kertoo HelpAge Internationalin suhdetoiminnan johtaja Sylvia Beales.
Hän sanoo olevansa erityisen surullinen siitä, että myös sukupuolten välisiä tasa-arvoasioita vaivaa ikäsokeus.
”On uskomatonta, että gender-näkökulma, ja erityisesti naisnäkökulma ei ota huomioon ikääntyneiden naisten asioita. Ikääntyneet naiset elävät joskus aivan kammottavissa oloissa. He saattavat maksaa jollekulle siitä, että tämä hakee vettä, vaikka rahasta on pulaa. Tai sitten he hakevat saastunutta vettä läheltä, koska eivät jaksa mennä kauemmaksi ja saavat siitä sairauksia. He eivät jaksa kävellä yhteisön vessaan, jos sellainen on, koska se on liian kaukana.”
Bealesin mukaan myöskään naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisohjelmissa ei huomioida niitä väkivallan muotoja ja rakenteita, jotka uhkaavat nimenomaan vanhoja naisia.
Suomella mahdollisuus vaikuttaa Halosen ja Chissanon työryhmän kautta
Beales kritisoi myös EU:ta ikäihmisten jättämisestä huomioon kehityspolitiikassaan, vaikka parhaillaan vietetään aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta.
”Juuri tällä viikolla HelpAgen aktivisteja Keniasta ja Euroopan maista kävi EU-parlamentissa kampanjoimassa sen puolesta, että vanhat ihmiset sisällytettäisiin kehitysyhteistyöohjelmiin.”
HelpAgen painava tietopaketti on yllättävän lukijaystävällinen ja antaa reilun tilan ”tavallisten” vanhojen ihmisten äänelle ympäri maailmaa.
Raporttia kommentoineen alivaltiosihteeri Anne Sipiläisen mukaan Suomen kehitysyhteistyöohjelma ihmisoikeus-, tasa-arvo ja gender-näkökulmineen on linjassa raportin tavoitteiden kanssa. Beales kuitenkin toteaa, että vanhat ihmiset jäävät pimentoon, ellei heitä tietoisesti nosteta esiin.
”Suomella on hyvä mahdollisuus olla aktiivisesti edistämässä vanhojen ihmisten oikeuksia viikko sitten julkistetun, presidentti Tarja Halosen ja Mosambikin entisen presidentin Joaquim Chissanon johtaman väestö- ja kehityskonferenssin korkean tason työryhmän kautta”, sanoo Beales.
Vanhojen tukeminen auttaa myös nuoria
Bealesin mukaan myös kehitysyhteistyötä tekevillä kansalaisjärjestöillä on paljon parannettavaa ikäkysymyksen suhteen. Aiemmin Save the Children -järjestössä työskennellyt Beales toteaa, että myös lasten asemaan keskittyvien järjestöjen on otettava huomioon, kenen kanssa lapset asuvat ja ketkä heitä elättävät.
”Isovanhempien tukeminen on tärkeää, koska usein juuri he huolehtivat lapsista. Siinäkään mielessä ei saisi olla ikäsokea. Sen sijaan että tuetaan vain lapsia tai nuoria, on hyvä nähdä koko ikäkaari ja sosiaalinen verkosto.”
Bealesin mielestä järjestöihmisten velvollisuus on mennä katsomaan, miten vanhukset elävät, olipa projektin varsinainen kohderyhmä mikä tahansa.
”Kun kehitysihmiset menevät yhteisöön ja pitävät siellä kokouksia, kutsutaanko niihin vanhoja ihmisiä? Yksi raportin ydinasioista on se, että on myös nuorten etu, että vanhoja tuetaan, sillä he tekevät paljon nuorten hyväksi. Toisaalta esimerkiksi nuorten työllistyminen auttaa myös vanhoja.”
Hän vetoaa kaikkiin toimijoihin, niin hallituksiin kuin järjestöihin, että ne asettuisivat tukemaan YK:n ikäihmisten oikeuksien sopimuksen toteutumista.
”Tiedämme kuinka lasten, vammaisten ja alkuperäiskansojen oikeuksien sopimukset ovat edistäneet heidän elämäänsä. Nyt on vanhojen ihmisten vuoro tulla kuulluksi”, toteaa Beales.

HelpAge International: Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge