Fossiilisiin polttoaineisiin toimintansa perustavat yhtiöt ja sijoittajat eivät usko hallitusten ryhtyvän rankkoihin ilmastotoimiin. Kuva: Fossiilisiin polttoaineisiin toimintansa perustavat yhtiöt ja sijoittajat eivät usko hallitusten ryhtyvän rankkoihin ilmastotoimiin.

Raportti: Hiilikuplassa piilee uuden talouskriisin riski

Jos vaarallinen ilmastonmuutos halutaan välttää, pitäisi suuri osa öljystä, kivihiilestä ja maakaasusta jättää maaperään – mikä muuttaa täysin energia-alan yritysten arvon osakemarkkinoilla, tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan.

Teksti: Sanna Jäppinen

Ainakin 60–80 prosenttia maailman hiili-, öljy- ja maakaasuvarannoista pitäisi jättää käyttämättä, jos halutaan välttää luisuminen vaarallisen ilmastonmuutoksen tielle, todetaan tuoreessa ”Unburnable carbon 2013: Wasted capital and stranded assets” -tutkimuksessa. Raportin ovat tuottaneet ajatushautomo Carbon Tracker ja London School of Economics -yliopiston ilmastonmuutokseen keskittyvä Grantham-tutkimuskeskus.Globaalisti on sovittu, että ilmaston lämpeneminen pyritään pitämään kahdessa asteessa. Kaksi astetta arvioidaan kriittiseksi rajaksi, jonka jälkeen ilmastonmuutos muuttuu hallitsemattomaksi. Tavoite tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä on hillittävä rankasti.Tutkimuksen mukaan niin sanottu hiilikupla ja uuden rahoitusmarkkinakriisin riski syntyy siitä, että energia-alan yritysten arvo markkinoilla on laskettu sen perusteella, että fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkuu nykyiseen malliin, tai suorastaan kiihtyy, vielä pitkään. Jos otetaan huomioon se, että varannoista vain pieni osa voitaisiin tulevaisuudessa käyttää, tippuu energiayritysten arvo osakemarkkinoilla huomattavasti.Satoja miljardeja polttoainevarantojen etsintäänRaportin teossa mukana ollut tunnettu ekonomisti, London School of Economicsin professori Nicholas Stern toteaa, että sen sijaan, että energiayhtiöt hillitsisivät fossiilisten polttoaineiden käyttöä, kulutti 200 alan yritystä vuoden 2012 aikana yli 500 miljardia euroa löytääkseen uusia polttoainevarantoja.Summa vastaa noin prosenttia maailman bruttokansantulosta – saman verran kuin Stern arvioi vuonna 2006 julkaisemassaan raportissa tarvittavan siirtymiseen puhtaaseen ja kestävään talouteen, brittilehti Guardian kirjoittaa.Sternin mukaan riskit uuden rahoitusmarkkinakriisin syntyyn ovat ”erittäin suuret”, mutta siitä huolimatta lähes kaikki sijoittajat jättävät huomioimatta fossiilisiin polttoaineiden käyttöön liittyvät kielteiset tulevaisuudennäkymät.”Sijoittajat eivät selvästikään usko, että hallitukset aikovat toden teolla ryhtyä ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin”, Stern toteaa.”Järkevät sijoittajat tajuavat, että sijoittamisesta yrityksiin, joiden toiminta perustuu täysin tai pääosin fossiilisten polttoainevarantojen hyödyntämiseen, on tulossa hyvin riskialtista. Raportti nostaa esiin vakavia kysymyksiä rajoitusmarkkinajärjestelmän kyvystä reagoida tällaisiin koko toimialaa koskeviin pitkän aikavälin riskeihin”, Stern arvioi Carbon Trackerin verkkosivuilla.Raportti: ”Unburnable carbon 2013: Wasted capital and stranded assets”Guardian: Carbon bubble will plunge the world into another financial crisis – report