Raportti: Etelä-Afrikan veropolitiikka on vähentänyt köyhyyttä

Vaikka Etelä-Afrikassa on onnistuttu nostamaan 3,6 miljoonaa ihmistä köyhyydestä, on maan eriarvoisuus edelleen räikeää, arvioidaan Maailmanpankin raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Lapsille ja vammaisille suunnatut tuet sekä eläkkeet ovat vaikuttaneet eniten kaikkein köyhimpien tuloihin Etelä-Afrikassa, arvioidaan Maailmanpankin tuoreessa talouskatsauksessa. Raportissa tarkastellaan erityisesti verotuksen ja tulonsiirtojen merkitystä köyhyyden poistamisessa ja eriarvoisuuden kaventamisessa. Raportin mukaan sekä suorat sosiaalituet että verotuloilla katetut ilmaiset peruspalvelut, kuten terveydehuolto ja koulutus, ovat yhdessä nostaneet väestön köyhimmän kymmenyksen tulotason yli kymmenkertaiseksi.Raportin mukaan äärimmäisessä köyhyydessä eli alle 1,25 dollarilla päivässä elävien ihmisten osuus maan väestöstä on laskenut vuodesta 1993 eli apartheid-hallinnon kaaduttua 34,4 prosentista 16,5:een, ja alle 2,5 dollarilla päivässä elää nyt 3,6 miljoonaa ihmistä vähemmän kuin parikymmentä vuotta sitten. Maan väkiluku on noin 48 miljoonaa.Veroilla tasataan tuhatkertaisia tulojaVeropolitiikan tulonjakoa tasaavaa vaikutusta kuvaa selkeästi Etelä-Afrikan rikkaimman ja köyhimmän kymmenyksen tulovertailu.Ennen verotusta väestön rikkaimman kymmenyksen tulot ovat tuhat kertaa suuremmat kuin köyhimmän kymmenyksen. Kun tulotasoa tarkastellaan verotuksen ja tulonsiirtojen jälkeen, ovat rikkaimpien tulot ”enää” 66 kertaa köyhimpien tuloja suuremmat.Samalla eriarvoisuutta mittaava gini-kerroin tippuu tulojen osalta 77:stä 59:ään. Nolla tarkoittaisi tulojen täysin tasa-arvoista jakautumista, sata sitä, että yksi rohmuaisi kaiken. Esimerkiksi Suomen gini-kerroin on 26,8, Ruotsin 23 ja Yhdysvaltain 46,6.Eriarvoisuus edelleen maailman kärkeäVideo ”South Africa: Using Fiscal Policy to Address Economic Inequality”. Lähde: Worlbank NewsMaailmanpankin raportissa Etelä-Afrikan talouden tilaa verrataan 11:een muuhun keskituloiseen maahan, muun muassa Argentiinaan, Brasiliaan, Meksikoon, Indonesiaan ja Etiopiaan.Etelä-Afrikka on onnistunut verotuksella tasaamaan tulonjakoa verrokkimaita paremmin: maa saa raportissa kehuja muun muassa siitä, että pääsääntöisesti köyhimmät ihmiset vastaanottavat tulonsiirtoina enemmän kuin he joutuvat veroina maksamaan.Edistysaskelista huolimatta maa on edelleen eriarvoisuusvertailuissa maailman kärkipäässä, sillä kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on ollut lähtötilanteessa niin huima.”Raportista käy selväksi, että veropolitiikalla pystytään vaikuttamaan paljon tulonjakoon, mutta jos köyhyyttä ja eriarvoisuutta halutaan vähentää vielä tehokkaammin, tarvitaan enemmän ja laadukkaampia julkisia palveluita – ja ennen kaikkea parempia työllistymismahdollisuuksia”, toteaa Maailmanpankin johtava ekonomisti Catriona Purfield.Maailmanpankki: South Africa Economic Update: Fiscal Policy and Redistribution in an Unequal Society