Raportti: Afrikka kaipaa apua kipeämmin työpaikkoja

Säällinen työ on paras keino köyhyyden kitkemiseksi, arvioidaan YK:n tuoreessa raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Jotta Afrikka voisi saavuttaa kestävän talouskasvun, tarvitaan työpaikkoja. Jotta työllisyys lisääntyisi, tarvitaan kestävää kasvua.

Kehäpäätelmältä vaikuttavaan ongelmaan tarjotaan ratkaisua YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston DESAn tuoreessa raportissa: molempiin pulmiin on vastattava monipuolistamalla maanosan talouselämää.
Tärkein voimavara: ihmiset

Nykyisellään useimpien Afrikan maiden mahdollinen talouskasvu lepää yhä edelleen raaka-aineiden viennin, ulkomaisten investointien ja kehitysavun varassa. Näihin nojaamalla kasvu on epätasaista ja arvaamatonta, raportissa varoitetaan.

Ulkoa päin tulevien resurssien sijaan maiden pitäisi ottaa omat voimavarat tehokkaammin käyttöön, erityisesti ihmisissä piilevät mahdollisuudet. Lisäksi rakenteiden muuttaminen vaatii luonnollisesti panostamista infrastruktuuriin, markkinoiden uudistamista, yksityisen sektorin työllisyyden tukemista sekä virallisen talouden ulkopuolelle jäävien elinkeinojen tuottavuuden lisäämistä, raportissa listataan.

”Talouden taantuman pitäisi herättää Afrikka huomaamaan haavoittuvuutensa ja tarttumaan uudistuksiin kasvun edistämiseksi. Erityisen tärkeää yhteiskunnallisen kehityksen kannalta on työpaikkojen luominen”, DESAn johtaja Rob Vos totesi raportin julkistustilaisuudessa.
Ilmastonmuutos nielee aimo annoksen talouskasvusta

Vaikka ”Promoting High-level Sustainable Growth to Reduce Unemployment in Africa” -raportti kehottaa hyödyntämään ensisijaisesti maiden omia resursseja ulkomaisen rahoituksen sijaan, on avullekin selkeää tarvetta.

Yksi keskeinen kohde on ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen seurauksiin sopeutuminen. Erityisen haastavaa on maatalouden tuottavuuden tippuminen tulevaisuudessa jopa 50 prosentilla.

Arvioiden mukaan sopeutuminen vaatii 5-10 prosenttia koko maanosan bruttokansantuotteesta, ja tällaista summaa köyhien maiden on mahdoton löytää ilman kansainvälisen yhteisön tukea.
Lisää tietoa aiheesta

”Promoting High-level Sustainable Growth to Reduce Unemployment in Africa” -raportti (pdf)