Eteläafrikkalainen nainen pitää puotia Willowvalessa. Etelä-Afrikka on liiketoiminnalle suotuisien maiden listalla sijalla 42/189. Kuva: Eteläafrikkalainen nainen pitää puotia Willowvalessa. Etelä-Afrikka on liiketoiminnalle suotuisien maiden listalla sijalla 42/189.

Raportti: Afrikan liike-elämä jatkaa nousukiitoa

Viisi Saharan eteläpuolisen Afrikan maata on liike-elämän edellytyksiä eniten parantaneiden maiden kärkikymmenikössä, todetaan Maailmanpankin liiketoimintaraportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Maailmassa on tehty vuoden aikana 230 toimenpidettä, joilla sääntelyn avulla parannettiin yritysten toimintaedellytyksiä. Suurin osa uudistuksista, 75 kappaletta, rekisteröitiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ilmenee Maailmanpankin alaisen kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n ”Doing Business 2015” -raportista. Tarkasteluaika on kesäkuusta 2013 kesäkuuhun 2014.Alueen maista 70 prosenttia teki vähintään yhden liiketoiminnan säädöksiä koskevan uudistuksen. Viisi valtioita, Benin, Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Senegal ja Togo, kuuluivat ahkerimpien uudistajien kärkikymmenikköön globaalissa vertailussa. Muita top 10:n maita olivat Arabiemiraatit, Azerbaidžan, Irlanti, Tadžikistan sekä Trinidad ja Tobago.Myös viime vuoden raportissa nostettiin esiin erityisesti Afrikan maiden panostus liiketoiminnalle hyödyllisten sääntöjen luomisessa.Uudistuksia myös kaivataan kipeästiToki osassa maista lähtötilanne on niin heikko, että ne ovat uudistuksista huolimatta kokonaisuudessaan vertailun peränpitäjiä. Esimerkiksi Kongon demokraattinen tasavalta on yritysten toimintaedellytysten suhteen 189 maan joukossa sijalla 183. Vertailun kärjessä on edellisvuoden tapaan Singapore, Suomi on sijalla 9.Yritystoimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportissa tarkasteltu 10:tä osa-aluetta, esimerkiksi yrityksen perustamista, sähköliittymän ja rakennusluvan hankkimista sekä verotusta, ja arvioitu, onko näihin liittyvä sääntely edistänyt vai haitannut liiketoimintaympäristöä.Vaikkapa juuri Kongon demokraattisen tasavallan osalta raportti kertoo seuraavaa: yritysten toimintaedellytykset ovat parantuneet, kun yrityksen perustamista on yksinkertaistettu, sähköliittymän hakuun liittyvää paperisotaa on vähennetty, luotonsaantia on helpotettu, vähemmistöosakkaiden asemaa on turvattu ja yritysverotusta selkiytetty. Heikennystä on sen sijaan tuonut uudistus, jonka takia rakennusluvan hankkimisesta on tullut entistä kalliimpaa.IFC: Doing Business