Raportti: Afrikalla on huimat kasvumahdollisuudet

Mielikuvaa Afrikasta köyhyyteen ja sairauteen jähmettyneenä maanosana on syytä tarkistaa. Tuoreiden teosten mukaan manner on vauhdikkaasti matkalla kohti hyvinvointia.

Teksti: Sanna Jäppinen

ESA SALMINEN
Nouseva keskiluokka on Afrikan talouskasvun seuraus ja sen vauhdittaja.

Afrikassa on erittäin köyhiä maita, mutta kokonaisuudessaan maanosan bruttokansantuote vastaa jo suunnilleen Brasilian tai Venäjän tasoa. Lisäksi talouskasvu alueella on maailman kärkiluokkaa, todetaan kesällä ilmestyneessä McKinsey Global Instituten (MGI) ”Lions on the move” -raportissa.

MGI tarkastelee Afrikan näkymiä lähinnä yritysmaailman kannalta. Raportin mukaan esimerkiksi huono hallinto ja konfliktit tulevat todennäköisesti jatkossakin hidastamaan yksittäisten maiden kehitystä, mutta kokonaisuudessaan odotukset maanosan pitkän tähtäimen talouskasvusta ovat lupaavia.

Niin lupaavia, ettei liike-elämä voi jättää maanosassa piileviä mahdollisuuksia huomiotta, MGI arvioi.

Kasvuodotukset perustetaan ennen muuta Afrikan hallitusten viimeaikaisiin toimiin: ne ovat pyrkineet lopettamaan konflikteja, kehittämään makroekonomiaa ja luomaan parempaa toimintaympäristöä yrityksille.

Toisaalta kasvua puoltavat vahvat ulkoiset tarpeet: kilpailu maanosan raaka-aineista on kova, ja tämä on jo johtanut uudenlaisiin kumppanuussuhteisiin ulkomaisten sijoittajien kanssa. Sisäistä nostetta puolestaan luovat lisääntyvä työvoima, kaupungistuminen sekä keskiluokan kasvu.

Talouskasvun moottorina tulevat MGI:n mukaan toimimaan luonnonvarojen ohella erityisesti vauhdilla laajenevat viestintä- ja pankkisektorit.
Koettaako vihdoin Afrikan aika?

Ranskan taloudellista yhteistyötä hallinnoivan viraston johtopaikalta hiljattain eläköitynyt Jean-Michel Severino yhtyy MGI:n näkemyksiin Afrikan yltäkylläisestä tulevaisuudesta kirjassaan ”Le temps de l’Afrique” eli Afrikan aika.

Severinon mielestä Afrikka on astunut uudelle vuosituhannelle huomattavasti luultua vahvempana, sillä  kaikki alueelliset indikaattorit kertovat suunnasta parempaan, IPS-uutispalvelu kirjoittaa.

Severino näkee merkkejä hyvinvoinnin lisääntymisestä niin hiljalleen tasaantuvassa väestönkasvussa, ulkomaisten sijoitusten lisääntymisessä, kaupungistumisessa, maailmankauppaan integroitumisessa kuin poliittisen vakauden kohentumisessakin.

Lisäksi hän arvioi Afrikan valtioiden rahoitustilanteen parantuneen huomattavasti merkittävien velkahelpotusten ja lisääntyneiden verotulojen ansiosta. MGI:n raportin tavoin hän näkee maanosan luonnonvarojen haluttavuuden, samoin kuin varsinkin Kiinan lisääntyvät sijoitukset, positiivisena mahdollisuutena.
Nyt on tilaisuus, tartutaanko siihen?

Optimistinen Severino pitää suurimpana, ja lähes ainoana, uhkana Afrikan tulevalle kukoistukselle ilmastonmuutosta, sillä köyhyys vaikeuttaa sen seurauksiin vastaamista.

Kriitikot arvioivat kuitenkin ”Lions on the Move” ja ”Le temps de l’Afrique” -teosten ruusuisia tulevaisuudennäkymiä pikemminkin toiveikkaiksi visioiksi kuin vedenpitäviksi totuuksiksi.

Esimerkiksi OECD:n tutkija Bakary Traoré muistuttaa, että Severiano ei lainkaan käsittele globaalin talouskriisin aiheuttamia takapakkeja Afrikan taloudelle, IPS uutisoi.

Hänen mielestään ”Le temps de l’Afrique” esittelee kyllä Afrikassa meneillään olevia muutosvoimia, mutta ei puutu siihen, mikä ehkä estää maanosan valtioita tarttumasta tilaisuuteen kääntää talouskasvu yleiseksi hyvinvoinniksi.

Käsittelemättä jäävät Traorén mukaan esimerkiksi koulutuksen luokaton taso, maanosan maatalouden strategiset markkinat, verotulojen hyödyntäminen sekä yhteiskunnallisen turvallisuuden ja tuen laatu.
Lisää tietoa aiheesta

IPS: ”Sub-Saharan Africa Is Speeding Towards Affluence”
MGI: ”Lions on the move” -raportti (pdf)