Kirk Herbertsonin mukaan Pöyry ei voi vähätellä rooliaan Mekongilla. Seminaarissa 3. huhtikuuta hän kohtaa myös Pöyryn edustajia. Kuva: Kirk Herbertsonin mukaan Pöyry ei voi vähätellä rooliaan Mekongilla. Seminaarissa 3. huhtikuuta hän kohtaa myös Pöyryn edustajia.

”Pöyryn rooli Laosin patohankkeessa suurempi kuin yhtiö väittää”

Yhdysvaltalaisen asianajajan Kirk Herbertsonin mukaan konsulttiyhtiö Pöyry ei voi paeta vastuutaan kiistanalaisessa Xayaburin patohankkeessa Laosissa. Herbertson saapuu huhtikuussa Helsinkiin puhumaan Pöyryn tekemästä kritisoidusta selvityksestä ja sen vaikutuksista.

Teksti: Timo Kuronen Kuva: Timo Kuronen

Vuosi sitten huhtikuussa naapurimaat torppasivat kaakkoisaasialaisen Laosin suunnitelmat Xayaburin suurpadon rakentamisesta Mekong-jokeen. Laos palkkasi pian avukseen suomalaisen konsulttiyhtiö Pöyryn sveitsiläisen tytäryhtiön Pöyry Energy AG:n. Muutaman kuukauden kuluessa konsultit raportoivat keinoista, joilla patohanke saadaan etenemään.
Pöyryn raportti vuoti kuitenkin ennenaikaisesti julkisuuteen. Ensimmäisten joukossa siihen tarttui jokien suojeluun erikoistunut amerikkalainen International Rivers (IR) -järjestö, joka palkkasi raportin analysointiin Kirk Herbertsonin.
Washingtonilaisessa World Resources Institute -järjestössä ihmisoikeuslakimiehenä toiminut Herbertson perehtyi Pöyryn raporttiin — ja muutti asumaan puolisonsa työn vuoksi Bangkokiin. Nyt hän on kokopäiväinen IR:n Mekong-kampanjoija.
Herbertson havaitsi, että Pöyryn raportti oli epäjohdonmukainen ja puolueellinen ja siitä puuttui tieteellinen uskottavuus. Vaikka konsultit myönsivät tutkimustiedon padon vaikutuksista kalastoon, ekosysteemeihin ja jokisedimenttien liikkeisiin olevan puutteellista, he suosittivat padon rakentamista.
”Pöyry voi väittää tehneensä vain konsulttiselvityksen ja sanoa, että vastuu padosta on Laosin hallituksella. Laos on kuitenkin aktiivisesti käyttänyt selvitystä hyväkseen ja nyt myös Thaimaan energiaviranomaiset ja pankit viittaavat Pöyryyn”, Herbertson kertoo. Hän on tulossa puhumaan Helsinkiin Siemenpuu-säätiön seminaariin 3. huhtikuuta.
Xayaburi on ennakkotapaus
Herbertsonin mukaan vastikään pidetyssä Thaimaan ihmisoikeuskomission kuulemisessa padon rahoittajiksi lupautuneet liikepankit kertoivat, että Pöyryn näkemys alueellisen konsultaation riittävyydestä ja padon teknisistä parannuskeinoista riittivät heille. Xayaburin padon rakentaisi thaimaalainen rakennusyhtiö ja sähkö vietäisiin Thaimaan markkinoille.
”Meidän tekemämme selvityksen lisäksi myös ympäristöjärjestö WWF on kritisoinut voimakkaasti Pöyryn tekemää raporttia. WWF:n mukaan Pöyry ei ota huomioon Mekongin jokikomission laatimia velvoitteita kalaston suojelemiseksi”, Herbertson jatkaa.
Myös Mekong-maissa toimivan Save the Mekong -koalition jäsenjärjestöt ovat pyrkineet vaikuttamaan maittensa päättäjiin. Viime joulukuussa Laos ja sen naapurimaat Thaimaa, Kambodzha ja Vietnam sopivat, että Xayaburin ja muiden Mekongin alajuoksun pääuomaan suunniteltujen patojen vaikutuksista tehdään lisätutkimuksia. Joki sai hieman hengähdysaikaa.
”Xayaburi on kiistatta ennakkotapaus. Jos se rakennetaan, melko varmasti myös muut 10 patohanketta toteutetaan. Silloin kalakantojen romahtaminen voi vaikuttaa kymmenien miljoonien ihmisten ruokaturvaan. Pöyry ei siten voi vähätellä rooliaan Mekongilla”, Herbertson summaa.

Seminaari: Kehityspolitiikka ja yritysvastuu Mekongilla
Kepa.fi: Mekong-maat pysäyttivät Xayaburin patohankkeen
Kepa.fi: Xayaburin patohanke Laosissa etenee Pöyryn tuella
Interational Rivers: Laos Uses New Report to Greenwash the Xayaburi Dam (sisältää linkit raportteihin)