Post 2015: Missä on visio paremmasta maailmasta?

YK:n uudesta kehitysohjelmasta neuvotellaan ensi viikolla New Yorkissa. Järjestöjen mielestä neuvottelujen pohjana toimivassa esityksessä unohdetaan resurssien rajallisuus ja kaikille kuuluvat perusoikeudet. Myös kaikkia maita sitovat tavoitteet ovat vähissä.

Teksti: Sanna Jäppinen

YK:n kahdeksan vuosituhattavoitteen, kuten äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen, peruskoulutuksen takaaminen kaikille ja naisten aseman parantaminen, määräaika umpeutuu ensi vuoden lopussa. Uudesta kehitysohjelmasta eli kestävän kehityksen tavoitteista seuraaviksi 15-20 vuodeksi neuvotellaan YK:n yleiskokouksessa 3.-5. maaliskuuta New Yorkissa.Kokouksessa haetaan vasta konsensusta jäsenmaiden kesken siitä, mitä kaikkea lopulliseen neuvottelupöytään nostetaan. Viralliset neuvottelut käynnistyvät ensi syyskuussa, jolloin sekä tavoitteiden sisältöä sorvaavan työryhmän että niiden rahoittamista miettivän komitean lopulliset raportit luovutetaan YK:n pääsihteerille. Tavoitteiden on määrä olla valmiita syyskuussa 2015, ja ne astuvat voimaan vuoden 2016 alussa.Ensi viikon neuvottelujen pohjaksi yleiskokouksen vuosi sitten asettama 30-paikkainen työryhmä (OWG, Open Working Group) on laatinut paperin, jossa nostetaan esille 19 ydinaluetta (focus area). OWG:n puheenjohtajat korostavat, että kyse ei vielä ole edes alustavasta tavoiteluonnoksesta, vaan työryhmän keskusteluissa esiin nousseista teemoista. ”Suurin ongelma näyttää olevan se, että työryhmältä puuttuu visio maailmasta, jossa halutaan elää”, arvioi Post 2015 -prosessia Kepassa seuraava kehityspoliittinen asiantuntija Aino Pennanen.Järjestöjen mielestä tavoittelemisen arvoinen maailma voisi 20 vuoden kuluttua olla vaikkapa sellainen, että kaikki pystyvät elämään ihmisarvoista elämää maapallon kantokyvyn asettamissa rajoissa.”OWG:n paperia lukiessa kehitystavoitteiden lopullisena päämääränä tuntuu edelleen olevan talouskasvun lisääminen”, Pennanen toteaa.Kuin huomista ei olisikaanAino Pennanen ja muut pohjoismaisissa järjestöissä työskentelevät Post 2015 -asiantuntijat ovat arvioineet OWG:n listan, ja silmiinpistävin puute on juuri rajallisten resurssien, planetaaristen rajojen, ohittaminen. Tästä seuraa myös se, että teemat jäävät irrallisiksi, eikä niiden välisiä ratkaisevia syy-seuraussuhteita huomioida. Esimerkiksi kaiken kehityksen kannalta kriittinen ilmastonmuutos on kyllä mukana omana ydinalueenaan, muttei läpileikkaavana teemana. Ilmastonmuutosta ei oteta huomioon esimerkiksi kohdissa, joissa käsitellään teollistumista, rauhanomaisia yhteiskuntia tai talouskasvua.Myös taloukasvun ja kestävän kehityksen välillä ammottaa selkeä ristiriita.”Suurta rakennemuutosta ei edelleenkään haluta, eikä poliittisen johdonmukaisuuden tärkeyttä tuoda esille. Edistystä ja kasvua on pystyttävä mittaamaan myös muilla tavoin kuin perinteisellä bkt-mittarilla, esimerkiksi ottamalla huomioon ympäristölle koituvat vahingot”, Pennanen arvioi.Mihin unohtui rikkaiden maiden vastuu?Uudelle kehitysohjelmalle asetettiin aikanaan kunnianhimoinen tavoite, joka erottaisi sen vain kehitysmaille suunnatuista vuosituhattavoitteista: ohjelman pitäisi olla universaali. Tavoitteet siis koskisivat kaikkia maita, ja ne tähtäisivät globaalien ongelmien ratkomiseen.OWG:n esityksessä universaalius näyttää kuihtuneen melko pieneen siivuun: asiantuntijoiden mukaan se näkyy lähinnä kohdassa ”Kestävä kulutus ja tuotanto”.Esityksestä loistavat poissaolollaan isot teemat, joissa päävastuu on teollisuusmailla. Tällaisia ovat muun muassa veronkiertoon ja muihin laittomiin rahavirtoihin todenteolla puuttuminen, ruuan hinnalla spekulointi ja koko finanssitalouden rooli talouskriisien takana sekä yritysvastuu, joka perustuisi valtioiden sääntelyyn vapaaehtoisuuden sijaan.”Ottamalla nämä alueet mukaan myönnettäisiin myös se, että tietyissä asioissa rikkaatkin valtiot ovat edelleen kehitysmaita”, Pennanen toteaa.Myös ihmisoikeusperustaisuuden suhteen uusi kehitysohjelma on asiantuntijoiden mukaan vaarassa luisua vuosituhattavoitteista tutulle linjalle: tavoitteeksi kelpaa, että vaikkapa joka toisella on riittävästi ruokaa tai lähes kaikki pääsevät kouluun.”Kaikille ihmisille kuuluvat oikeudet on jo kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin. Nyt olisi keskityttävä takaamaan, että ne toteutuvat.”* * *Open Working Groupin määrittelemät Post 2015 -ydinalueetKöyhyyden poistaminenRuokaturva ja ravitsemusTerveys ja väestörakenneKoulutusSukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminenVesi ja sanitaatioEnergiaTalouskasvuTeollistuminenInfrastruktuuriTyöllisyys ja säällinen työSamanvertaisuuden edistämienKestävät kaupungitKestävä kulutus ja tuotantoIlmastoValtameretEkosysteemit ja biodiversiteetitToimeenpanoRauhanomaiset ja väkivallattomat yhteiskunnat, toimivat instituutiotYK: Focus AreasKepa.fi: Post 2015: Uusi kehitysohjelma