Piispat haluaisivat ratkaista ruokakriisiä muun muassa tukemalla pienviljelijöitä Kuva: Piispat haluaisivat ratkaista ruokakriisiä muun muassa tukemalla pienviljelijöitä

Piispat vetoavat köyhimpien maiden ruokakriisin ratkaisemiseksi

Luterilaiset piispat vaativat, että Suomen tuleva hallitus lisää maailmanlaajuisen ruokaturvan hallitusohjelmaan.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Timo Kuronen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat vetosivat ruokaturvan puolesta Maailman ruokapäivän aattona 15. lokakuuta. Piispat vetoavat, että tuleva hallitus toimisi köyhimpien maiden ruokakriisin ratkaisemiseksi.
”Haluamme kannanotollamme avata keskustelua ruokakriisin taustoista ja ratkaisumalleista. Suomi voi olla yksi aloitteentekijä. Osana Euroopan unionia Suomella on mahdollisuus toimia aktiivisesti oikeudenmukaisen ja kestävän ruokaturvapolitiikan puolesta”, piispat sanovat Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteessa.
”Olemme kirkkona tietoisia omasta vastuustamme globaalin epäoikeudenmukaisuuden synnyssä. Emme ole eläneet ihanteemme mukaisesti. Kirkoilla oli roolinsa siirtomaiden alistamisessa, mikä loi pohjan myöhemmälle kehitykselle. Olemme osallisia ongelmassa, ja haluamme nyt edistää sen ratkaisua”, todetaan piispojen ”Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme” -nimisessä kannanotossa.
”Haluamme tuoda esiin konkreettisia vaihtoehtoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan”, Porvoon piispa Björn Vikström painottaa.
”Ratkaisut ovat poliittisia”
Kannanotossa piispat ehdottavat, että ensimmäisenä askeleena hallitukseen nimitetään ruokapoliittinen asiantuntija, ja että seuraava tulevaisuusselonteko laaditaan globaalista ruokapolitiikasta.
Piispat muistuttavat, että viime kädessä tarvitaan muutos kansainväliseen, poliittiseen ja taloudelliseen järjestelmään.
”Ratkaisut ovat poliittisia”, kannanotto painottaa.
”Käytännössä viime vuosikymmenten talousajattelu on perustunut liikaa globaalitason ratkaisuihin ja markkinamekanismien voimaan. On lähdetty siitä, että elintarvikkeet ja maataloustuotteet ovat kaupallisia tuotteita siinä missä muutkin kulutushyödykkeet, eikä ole nähty ruoan erityislaatuisuutta elinehtona ja ihmisoikeutena.”
Ratkaisumalleina piispojen kannanotossa luetellaan muiden muassa pienviljelijöiden tukeminen, kehitysyhteistyön kasvattaminen, kilpailua vääristävien maataloustukien alasajo ja sen salliminen, että kehitysmaat saavat suojautua maataloustuotteiden tuonnilta silloin, kun se vaikeuttaa niiden ruokaturvan toteutumista.
Myös ”äitikirkko” mukaan vaikuttamaan
Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen arvioi, että piispojen kannanotto on merkki siitä, että evankelisluterilainen kirkko haluaa aktivoitua yhteiskunnallisena keskustelijana myös globaaleissa teemoissa.
Kirkon ulkomaanapu ja Suomen lähetysseura ovat toimineet kehityskysymysten ja ruokaturvan puolesta vuosikymmeniä – Lähetysseura jo toista sataa vuotta. Ruoka on teemana tänäkin vuonna Suomen lähetysseuran Tasaus-kampanjassa. Kirkon ulkomaanapu puolestaan kiinnittää ihmisten huomiota ruokakysymyksiin muun muassa Tekoja-päivänä 15. lokakuuta.

Lisää tietoa aiheesta

Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme -kannanotto (pdf)
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedote
Suomen lähetysseuran Tasaus-kampanja
Kirkon ulkomaanavun Tekoja-kampanja