Painavaa asiaa ilmastosta ja kestävästä taloudesta

Painavaa asiaa 2015 -tapahtumassa kansalaiset keskustelivat kansanedustajien kanssa siitä, mikä on Suomen ilmastopolitiikan suunta ja miten kestävää maailmantaloutta tulisi edistää. Pyysimme muutamia paikalla olleita kansanedustajia ottamaan kantaa näihin kysymyksiin.

Teksti: Iina Leppäaho Kuva: Veikko Somerpuro

Tapahtuma järjestettiin perjantaina 22. toukokuuta Helsingissä Pikkuparlamentin edustalla, ja se keräsi mukaan 164 kansalaista ja 79 kansanedustajaa kaikista vaalipiireistä ja puolueista.SDP:n Timo Harakka lupasi pyrkiä uudistamaan finanssipolitiikka kaikissa toimissaan mahdollisuuksien mukaan.”Energiaremontti on iso, pidemmän tähtäimen tavoite, jota edistetään tämän neljän vuoden aikana taatusti”, hän totesi.Satu Hassi vihreistä puolestaan lupasi tehdä kaikkensa, että Suomen oma ilmastopolitiikka olisi hyvää.”Kysymys on oikeastaan uudenlaisesta talousajattelusta”, Hassi pohti. Hänen mukaansa taloudellisia tavoitteita kohti voidaan pyrkiä toteuttamalla esimerkiksi kotimaassa energiaremontti. Kun kotimaiset energiainvestoinnit suunnataan parempaan energiatehokkuuteen ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, parannetaan samalla työllisyyttä ja vähennetään tuontienergian määrää.”Toivon, että ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvittavia tekoja ei nähdä vain uhkana vaan myös mahdollisuutena”, Hassi kommentoi.Ilmaston lämpeminen huolestuttaa myös keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäistä.”Pidän sitä erittäinen vakavana uhkana ihmiskunnalle, lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä”, Kääriäinen sanoi.”Näen, että uusiutuvaan energiaan siirtyminen rohkeammin kuin tähän mennessä on tapahtunut on sitä käytännöllistä ja vaikuttavaa toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen ja hillitä sitä.”Kääriäinen myös toivoi, että hallitusohjelmaan kirjattavat hyvät ilmastopolitiikan tavoitteet eivät jää vain julistukseksi, vaan hallitus panee oikeasti töpinäksi.Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Essayah pitää tärkeänä vaikuttamismahdollisuutena eduskunnan globaaliryhmää, jossa hän on mukana.”Varmasti ryhmän kautta tulemme ottamaan esille tärkeitä asioita, ja ehkä yksi keskeisimpiä on TTIP-neuvottelut, jotka ovat meneillään.”Laura Huhtasaari perusuomalaisista halusi tuoda esille erityisesti veroparatiiseihin liittyvät ongelmat. ”Aion ajaa keinoja suitsia veroparatiiseja ja teen tietenkin yhteistyötä meidän europarlamentaarikoojen kanssa, että tähän otettaisiin tiukempi linja”, Huhtasaari sanoi.LisätietoaTapahtumaan osallistuneet kansanedustajatPressikuvia tapahtumasta (Kuvaaja: Veikko Somerpuro / Kepa)Kuvia kansanedustajien antamista lupauksista