Päästöhuutokauppajärjestelmän ongelmat vaikuttavat Suomen kehitysapuun

Euroopan parlamentti hylkäsi 16.4. komission esityksen lykätä 900 miljoonan päästöoikeuden myyntiä myöhemmäksi kysynnän kasvattamiseksi. Päätös vaikuttaa myös Suomen kehitysyhteistyövaroihin.

Teksti: Sanna Jäppinen

Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän kolmas vaihe, hiilidioksidin päästöoikeuksien huutokauppa, alkoi vuodenvaihteessa. Kauppa on käynyt nihkeästi, ja huutokauppatilaisuuksia on jouduttu jopa perumaan. Myös päästöoikeuksien hinnat ovat painuneet koko ajan alemmas. Syynä on päästöoikeuksien ylitarjonta.Yksi yritys korjata järjestelmää oli EU:n komission esitys niin sanotusta backloadingista eli päästöoikeuksien markkinoille tuonnin viivyttäminen kysynnän kasvattamiseksi. Komissio esitti, että vuosien 2013-2015 päästöoikeuksia siirrettäisiin 900 miljoonan euron arvosta myytäväksi vuosille 2019-2020.Euroopan parlamentti teilasi niukalla enemmistöllä 334-315 komission esityksen 16. huhtikuuta. Tieto päätöksesta on johtanut spekulointiin siitä, romuttuuko samalla koko unionin yhteinen ilmastopolitiikka.Apuleikkausten tilkitseminen päästökaupparahalla haastavaaPäätöksellä on vaikutuksia myös Suomen kehitysyhteistyöhön. Hallitus päätti maaliskuun kehysriihessään, että kehitysyhteistyömäärärahoihin tehdyt leikkaukset katetaan päästöhuutokaupasta saaduilla tuloilla. Päästökauppatulo on kuitenkin tähänkin asti jäänyt roimasti aiemmin ennustetusta, ja nyt päästöikeuksien hinta on laskenut entisestään. Samalla Suomen tavoite saavuttaa kehitysyhteistyössään kansainvälisesti sovittu 0,7 prosentin osuus bruttokansantulosta liukuu yhä kauemmas.Ennen parlamentin äänestystä hiilidioksiditonnin hinta oli 4,67 euroa. Äänestystuloksen selvittyä hinnan arvellaan laskevan vielä alemmas. Huutokauppojen alkaessa viime marraskuussa hinta oli 8,5 euroa. Tähän asti alimmillaan, reilussa kolmessa eurossa, hinta oli maaliskuussa, kun huutokauppatilaisuus päätettiin perua. Kun päästökauppatuloja alettiin kaavailla Suomen kehitysrahoituksen kanavaksi, hiilidioksitonnin hinnaksi arvioitiin jopa 30 euroa.Parlamentin päätökseen saattaa vielä tulla muutoksia, sillä asia on palautunut äänestyksen jälkeen parlamentin ympäristökomitean käsittelyyn.Myös EU:n ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard ilmoitti 17. huhtikuuta, että ”aikoo tehdä kaikkensa säilyttääkseen päästökauppajärjestelmän”, brittilehti Guardian kirjoittaa.Guardian: Europe’s climate chief vows to fight on to save emissions trading schemeKepa.fi: Päästökauppa käy nihkeästi: huutokauppa peruttiinKepa.fi: Kepa: Hallitus hautasi kehitysyhteistyön 0,7-tavoitteen