Oxfam: Verokysymykset esille Addis Abebassa

Brittijärjestö haluaa uudistaa tavan, jolla kansainvälisesti toimivia yrityksiä verotetaan.

Teksti: Jukka Aronen

Brittiläinen avustusjärjestö Oxfam haluaa maailman maiden antavan lähtölaukauksen uudelle kansainväliselle verojärjestelmälle YK:n kolmannessa kehitysrahoituskokouksessa Etiopian Addis Abebassa 13.-16. heinäkuuta.

Addis Abeban kokous on Oxfamin mukaan ”vuosikymmenen mahdollisuus”, sillä siellä sovitaan myös vuosituhattavoitteiden jälkeisten niin sanottujen Post 2015 -tavoitteiden rahoittamisesta.

Brittijärjestö pitää Saharan eteläpuolisen Afrikan köyhyyttä yhtenä maailman suurimmista epäkohdista ja haluaa muun muassa siksi nostaa köyhien maiden tulevaisuuteen oleellisesti vaikuttavat verokysymykset kehitysrahoituskokouksen agendalle.

”Afrikka vuotaa kuiviin”

Järjestön kesäkuun alussa julkaisemassa Africa: Rising for the few -raportissa lainataan tuoretta Afrikan unionin ja YK:n yhteistä raporttia, jossa arvioitiin, että vuonna 2010 monikansalliset yritykset jättivät maksamatta veroja Afrikkaan noin 40 miljardin dollarin tuloista pelkästään käyttämällä väärin niin sanottua siirtohinnoittelua eli määrittelemällä keinotekoiset myynti- ja ostohinnat tuotteille, joita liikuteltiin sisaryritysten välillä.

Käytännössä tämä tarkoitti noin 11 miljardin dollarin veromenetyksiä afrikkalaisille valtioille.

Oxfamin toiminnanjohtajan Winnie Byanyiman mukaan ”Afrikasta vuotaa miljardeja dollareita, koska monikansalliset yritykset vievät afrikkalaisilta hallituksilta näiden tarvitsemia varoja. Oikein sijoitettuna varoista olisi suuri hyöty mantereen ponnistuksissa parantaa koulutusta ja terveydenhuoltoa.”

Yritykset lobbaavat myös itselleen verohelpotuksia, joita ne pitävät palkintona siitä, että sijoittavat Afrikkaan.

Esimerkiksi Sierra Leonessa kuuden suurimman ulkomaisen kaivosyrityksen saamat verohyödyt vastaavat 59:ää prosenttia maan budjetista – tai ne ovat suuruudeltaan kahdeksan kertaa terveydenhuoltobudjetin verran.

Veroissa suuri potentiaali

Oxfamin mukaan afrikkalaisten johtajien tulisikin keskittyä veroreikien paikkaamiseen eikä myöntää enempää verohelpotuksia monikansallisille yrityksille.

Raportissa arvioidaan, että Afrikan maat pystyisivät nostamaan vuosittaista bruttokansantuotettaan peräti 112 miljardilla dollarilla eli noin neljällä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, jos ne saisivat kurottua verokuilua kiinni 50 prosentilla. Kuilulla tarkoitetaan oletetun ja toteutuneen verokertymän välistä eroa.

Esimerkiksi Ruandassa onnistuttiin verojen progressiota lisäämällä nostamaan kertymää yhdeksästä 14,7 prosenttiin vuosina 1998-2005. Saavutukseen päästiin hallintoa ja läpinäkyvyyttä lisäämällä. Veropolitiikkaa tuettiin myös kehitysyhteistyön avulla.

Oxfam varoittaa kuitenkin käyttämästä verotusta niin, että sen taakka painottuu köyhimpiin väestönosiin. Esimerkiksi arvonlisäveroilla kerätään tällä hetkellä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa peräti 67 prosenttia verotuloista, vaikka niiden rasitus osuu ennen kaikkea köyhimpiin.

BEPS ei toimi

Verotoiminnan oikeudenmukaistaminen vaatii Oxfamin mukaan rajojen yli ulottuvaa yhteistyötä, mutta veroja – päinvastoin kuin esimerkiksi kauppaa, terveyttä ja jalkapalloa – ei tällä hetkellä juurikaan koordinoida kansainvälisesti.

G20-maat ovat kuitenkin jo päättäneet toimista kansainvälisen yritysverotuksen parantamiseksi, ja teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD on luomassa niin sanottua BEPS-järjestelmää (Base Erosion and Profit Shifting) kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Oxfam kritisoi BEPSiä siitä, että uusi kaavailtu järjestelmä ei tule tuomaan muutosta köyhien maiden pääomapakoon, vaan sen kautta verojenkeruu yritysten pääasemamaissa eli teollisuumaissa tulee parantumaan. BEPSin heikkoutena pidetään myös sitä, että sen neuvottelujen piirissä on ollut vain kolmasosa maailman hallituksista.

Oxfamin raportissa lainataan erään afrikkalaisen verovirkailijan lausuntoa alueellisen BEPS-kokouksen jälkeen:

”Neuvotteleminen on ollut samanlaista kuin saapuisi illallispöytään ruoan toivossa, mutta päätyykin itse ruokalistalle.”

Oxfam kampanjoi kansainvälisen verotuksen uudistamisen puolesta #MakeTaxFair-tägillä. Katso myös kampanjavideo. Kuluvalla viikolla vietetään myös kansainvälistä vero-oikeudenmukaisuusviikkoa, katso Kepan tiedote.