Kansalaisjärjestö- ja kampanjointityössä olisi Martin Kirkin mukaan entistä enemmän ymmärrettävä arvojen merkitys. ”Arvot ohjaavat asenteitamme ja sitä kautta kaikkea toimintaamme." Kuva: Kansalaisjärjestö- ja kampanjointityössä olisi Martin Kirkin mukaan entistä enemmän ymmärrettävä arvojen merkitys. ”Arvot ohjaavat asenteitamme ja sitä kautta kaikkea toimintaamme."

Oxfam-päällikkö: Kansalaisjärjestöjen tulisi katsoa peiliin

Oxfamin kampanjapäällikkö Martin Kirk ryhtyi tutkimaan järjestönsä toimintaa – ja järkyttyi. ”Olimme vahvistaneet kampanjoillamme aikansa eläneitä käsityksiä, joiden mukaan olemme moraalisesti korkeammalla tasolla olevia ihmisiä, jotka hyvää hyvyyttään auttavat kehitysmaiden köyhiä poloisia.”

Teksti: Johanna Latvala Kuva: Johanna Latvala

Pitkän linjan kansalaisjärjestöaktiivi, Oxfamin kampanjapäällikkö Martin Kirk turhautui pari vuotta sitten pohtiessaan järjestönsä toimia köyhyyden poistamiseksi.
”Vaikutti siltä, ettemme päässeet lähellekään tavoitteitamme”, Kirk muistelee.
Havainnon seurauksena hän ryhtyi tekemään arviointia järjestönsä toiminnasta ja arvomaailmasta. Tulokset yllättivät ja järkyttivät.
”Ymmärsin, että olimme vahvistaneet kampanjoillamme aikansa eläneitä käsityksiä, joiden mukaan olemme moraalisesti korkeammalla tasolla olevia ihmisiä, jotka hyvää hyvyyttään auttavat kehitysmaiden köyhiä poloisia. Se oli kauhistuttava huomio, olimmehan kuvitelleet toimivamme juuri päinvastoin!”
Oman kokemuksensa perusteella hän haluaakin rohkaista kansalaisjärjestöissä toimivia katsomaan kriittisesti paitsi omaa arvomaailmaansa, myös järjestönsä arvomaailmaa.
“Meidän pitää tutkia itseämme rehellisesti. Pohtia, mihin todella uskon ja mitä todella ajattelen. Miten ymmärrän työni? Miten uskon muutoksen tapahtuvan?”, toteaa Kirk.
Pienet, mutta tärkeät viestit
Kun vastaukset edellisiin ovat selvät, on syytä tarkastaa kampanjoinnissa käytettävä kieli.
”Jos kerromme auttavamme jotakuta, jo se viestii, että pidämme itseämme vallankäyttäjinä. Sen sijaan meidän tulisi paitsi sanoa, myös aidosti nähdä toimintamme yhteistyönä.”
Kirkin mielestä kyse onkin pienistä vivahteista. Esimerkkinä hän kertoo sen, että nykyään Oxfamin nettisivuilla kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös kuviin: siihen, että sekä oxfamilaiset että etelän yhteistyökumppanit esitetään samanarvoisina antamalla kuville samantyyppinen visuaalinen muoto ja asettamalla ne rinnakkain.
Kaikki lähtee arvoista
Kansalaisjärjestö- ja kampanjointityössä olisi Kirkin mukaan entistä enemmän ymmärrettävä arvojen merkitys.
”Arvot ohjaavat asenteitamme ja sitä kautta kaikkea toimintaamme. Samalla tavalla arvot ratkaisevat esimerkiksi sen, päättääkö ihminen tukea jonkun tietyn kansalaisjärjestön kampanjaa.”
Kirkin mukaan esimerkiksi Britanniassa tehtävä vaikutus- ja kampanjointityö on viimeiset 20 vuotta rakentunut Live Aid -kampanjan luoman arvomaailman ympärille.
”Ihmiset mieltävät kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn hyväntekeväisyydeksi”, toteaa Kirk. ”Rahankeruukampanjat tietyllä tavalla vahvistavat ja ylläpitävät tätä ajattelua. Ne viestivät ihmisille, että riittää, kun annatte rahaa. Järjestöjen olisi kuitenkin hyvä sitouttaa ihmisiä mukaan muilla tavoilla ja aktiivisesti vahvistaa muita arvoja.”
Antaa populistien mellastaa
Pyytäessäni Kirkiltä vihjeitä kampanjointiin nyky-Suomen yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, hän kehottaa olemaan luomatta vastakkainasetteluja.
“On turhaa lähteä mukaan siihen kinaan, pitäisikö suomalaisten tukea Suomessa vai kehitysmaissa asuvia köyhiä, ikään kuin ne olisivat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja”, Kirk muistuttaa.
Hänen mukaansa globaalia vastuuta vastustavien populistien kanssa ei myöskään kannata lähteä aggressiiviseen väittelyyn, koska populistit saavat siinä aina viimeisen sanan. Erityisesti hän kehottaa kokonaan välttämään sitä kieltä, jota he käyttävät.
“En käytä kieltäsi, koska se on aseesi”, Kirk tiivistää.
Maailmaa voi muuttaa
Kirkin mukaan kampanjatyötä tekevien tulisikin uskoa omiin arvoihinsa ja jatkaa rohkeasti työtään haastavissakin tilanteissa. Muutos voi olla hidas, mutta asiat kyllä muuttuvat.
“Esimerkiksi ihmisten asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat selvästi muuttuneet viime vuosina. Se muutos on pysyvä. Samalla tavalla asenteet globaalia oikeudenmukaisuutta ja vastuuta kohtaan voivat muuttua.”
20 vuotta kampanjointityötä tehnyt Kirk uskoo vahvasti siihen, että muutosta voi edesauttaa.
”En hyväksy ajatusta, jonka mukaan asiat ovat kuten ovat ja sillä hyvä. En myöskään halua oman elämäni pyörivän vain itseni ympärillä tai kuluvan rahan tekoon. Se olisi mielestäni energian haaskausta. Paljon mieluummin toimin tärkeinä pitämieni asioiden puolesta.”
Martin Kirk vieraili Helsingissä viime viikolla Kehys ry:n seminaarissa Social Change – Impact and Evaluation in Development Education and Awareness-Raising.