Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Kestävän kehityksen koulutusta valmistellaan osallistavasti

Kestävän kehityksen koulutuksen linjauksia valmisteleva työryhmä käynnistetään syksyllä 2017 opetus- ja kulttuuriministeriössä poikkihallinnollisesti ja toimijoita osallistavasti, lupaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kirjeessä 30 koulutuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevälle järjestölle ja toimijalle.

Toukokuussa koulutuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevät toimijat laativat opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle kirjeen, jossa vaadittiin osallistavaa vuoropuhelua kansallisen kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelman laatimisessa. Ministeri kiitti vastauksessaan kirjeestä ja kertoi sen vauhdittaneen opetus- ja kulttuuriministeriön Agenda 2030 -työtä.

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestöt vaativat kirjeessään, että erilaiset toimijat otetaan mukaan kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelman laatimiseen. Opetusministeri lupasikin vastauksessaan kutsua kirjeen lähettäneet tahot yhteiseen pyöreän pöydän keskusteluun aiheesta.

Kehyksen koordinoima koulutus ja kasvatus -työryhmä jatkaa keskusteluja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa seuraavista askelista.

Lue lisää:

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen vastaus järjestötoimijoille
Järjestötoimijoiden kirje ministeri Grahn-Laasoselle: Kestävän kehityksen kasvatuksen suunnittelu vaatii laajempaa yhteistyötä