OECD:n kehitysapukomitea DAC kokoontui Pariisissa 18.-19 helmikuuta. Tapaamisessa päätettiin aloittaa tulkitsemaan kehitysapua aiempaa joustavammin. Kuva: OECD:n kehitysapukomitea DAC kokoontui Pariisissa 18.-19 helmikuuta. Tapaamisessa päätettiin aloittaa tulkitsemaan kehitysapua aiempaa joustavammin.

OECD linjasi kehitysavun uusiksi

Sotilaallisen avun ja yritysyhteistyön korostaminen huolestuttaa kansalaisjärjestöjä.

Teksti: Janne Hukka

OECD:n vaikutusvaltainen kehitysapukomitea DAC päätti viime viikon lopussa pitämässään kokouksessa taipua joidenkin jäsenvaltioiden painostukseen, ja kirjoittaa virallisen kehitysavun määritelmän osittain uusiksi.DAC:n uuden – ja monien kansalaisjärjestöjen kritisoiman – linjauksen mukaan esimerkiksi sotilaallisia kuluja ja kehitysyhteistyötä tekevien yritysten tukemista voidaan nyt tilastoida kehitysavuksi. Aiemmat kriteerit olivat merkittävästi tiukemmat ja keskittyivät pääosin köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa.Kokouksen lopputulosta oli pelätty jo useampien kuukausien ajan ja se oli pettymys monille järjestöille. Muun muassa eurooppalainen Eurodad-kehitysjärjestöverkosto pelkää uusien säännösten mahdollistavan entistä laajempaa tilastokikkailua kehitysbudjettien kanssa, ja siten vähentävän köyhimpien valtioiden vastaanottaman kehitysavun määrää.Muun muassa Britannia on jo pitkään kannustanut OECD:tä laajentamaan kehitysavun turvallisuuspoliittista tulkintaa, sillä maa on virallisesti kytkenyt kehitysavun osaksi Britannian ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamista.Sotilaallisten kustannusten osuus ei kuitenkaan kasvanut kansalaisyhteiskunnan pelkäämässä mittakaavassa monien järjestöjen ja esimerkiksi Ruotsin painostettua komiteaa, Eurodad arvioi.Läpinäkyvyyttä pakolaiskriisin hoitoonDAC:in kokouksessa otettiin myös kantaa turvapaikanhakijoista syntyvien kustannusten kattamiseen kehitysyhteistyömäärärahoista.Osa turvapaikanhakijoita vastaanottavista maista on käyttänyt huomattavia osia kehitysapubudjettejaan peittämään hakijoista syntyviä kuluja. Osittain tämän seurauksena kaikkein köyhimmille maille kohdistettu kehitysapu on pienentynyt, ja yhä suurempi osa kehitysyhteistyövaroista jää avunantajamaiden sisälle, kuten esimerkiksi Ruotsissa, Italiassa ja Hollannissa on tapahtunut.Pakolaiskuluja ei kuitenkaan merkitä yhtenevällä tavalla. Mailla on esimerkiksi lupa kirjata ensimmäisen 12 kuukauden aikana syntyneitä kuluja kehitysyhteistyöksi, mutta neljä DACin jäsentä aloittaa kirjaamisen siitä, kun pakolainen on jättänyt turvapaikkahakemuksen kun taas kolmessa maassa kuukausia aletaan laskea vasta sitten, kun turvapaikkahakemus on annettu.Kokouksessa sitouduttiinkin tarkastamaan kansainvälisiä käytäntöjä ja löytämään ratkaisu, jonka kautta turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kotimaassa syntyvien kulujen vaikutus viralliseen kehitysapuun olisi mahdollisimman läpinäkyvä.OECD:n tekemän kyselyn mukaan yhdeksän EU-maata lohkaisevat nyt 10-30 prosenttia kehitysavustaan pakolaiskuluille. Seitsemän DACin jäsentä käyttää suoraan kehitysyhteistyöbudjettia pakolaiskuluihin, ja 13 maata käyttää muuta budjettia, mutta niistä osa rasittaa kehitysapubudjettia välillisesti.Ainoastaan neljässä DACin jäsenmaassa pakolaiskuluja ei oteta lainkaan kehitysyhteistyöbudjetista. Viidestä maasta ei ole tietoa saatavilla. Yhteensä DACin jäseniä on 29 (28 plus EU).Järjestöt kriittisiäDACin kokoukseen alustamaan kutsutun kehitysmaiden velka- ja rahoitusjärjestelyjä seuraavan Eurodad-verkoston johtaja Jesse Griffiths oli huolissaan kehitysavun ja pakolaiskulujen asettamisesta vastakkain.”Ensi vuonna jopa 10 miljardia dollaria kehitysyhteistyövaroja suunnataan avunantajamaassa aiheutuviin kuluihin. Siitäkin huolimatta, että me kaikki hyvin tiedämme, etteivät ne mene köyhimpien maiden kehitykseen. En sano, etteikö meidän pitäisi käyttää rahaa pakolaisiin, mutta on hyvä tiedostaa, että kyse ei ole kehitysyhteistyöstä. ”Oxfamin, Eurodadin ja ONE-järjestön yhteisessä tiedotteessa todettiin ennen kokousta, että uudet korostukset sotilas- ja turvallisuusmäärärahoja koskevat painotukset ovat vaarallisella tavalla hämärtämässä rajanvetoa kehitysyhteistyön ja poliisi- tai sotilasoperaatioiden välillä. Järjestöt pelkäävät myös köyhyyden vähentämiseen suunnattavien rahavirtojen tyrehtymistä.DACin puheenjohtaja Eric Solheim on myös puhunut paljon avun ”modernisoinnista”. Hän haluaisi yhdenmukaistaa nykyiset sekavat käytännöt ja saattaa voimaan yhdet, kaikkia koskevat säännöt.Solheim kritisoi aiemmin tänä vuonna Devex-uutistoimiston haastattelussa niitä, jotka uskovat, että yksityiset sijoitukset voisivat kokonaan korvata kehitysavun. Toisaalta hän pitää naiivina myös sitä, että yksityisiä yrityksiä ei tarvittaisi kehitysponnisteluissa.