OECD: Kehitysapu nousi vuonna 2013 ennätyslukemiin

Virallinen kehitysapu kasvoi 6,1 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013 kahden vuoden notkahduksen jälkeen. Apu Afrikkaan jatkoi kuitenkin laskuaan.

Teksti: Sanna Jäppinen

Kehitysavun määrä nousi vuonna 2013 ennätyslukemiin eli 134,8 miljardiin dollariin (97,9 miljardiin euroon). Nousua vuodesta 2012 oli 6,1 prosenttia, todetaan OECD:n tiedotteessa.Tätä ennen virallinen kehitysapu eli OECD:n DAC-kehityskomitean jäsenmaiden antama apu (official development assistance, ODA) oli laskenut sekä vuosina 2011 että 2012.”On rohkaisevaa huomata, että hallitukset kasvattavat jälleen kehitysrahoitustaan huolimatta taloudellisista vaikeuksista”, OECD:n pääsihteeri Angel Gurría totesi.Erittäin huolestuttavaa hänen mukaansa on kuitenkin se, että Saharan eteläpuolisen Afrikan eniten avun tarpeessa olevien maiden osuus kokonaispotista jatkaa pienenemistään. Gurrían mukaan tähän trendiin puututaan muun muassa ensi viikolla Meksikossa kokoontuvassa avun tehokkuutta käsittelevässä Global Partnership -kokouksessa.Yhdysvallat edelleen suurin, Britannialla näyttävin nousuInteraktiivinen taulukko avun määristä 2013. Kuva: OECDMäärällisesti suurimpia avunantajia olivat Yhdysvallat, Britannia, Saksa, Japani ja Ranska. Bruttokansantuloon (bktl) suhteutettuna eniten apua antoivat edellisvuosien tapaan 0,7 prosentin rajapyykin ylittäneet Norja, Ruotsi, Luxemburg ja Tanska – sekä kansainvälisesti sovitun tavoitteen ensi kerran saavuttanut Britannia. Sen sijaan Hollanti tippui alle 0,7:n ensi kerran 40 vuoteen.Kaikkein korkein suhteellinen avun bktl-osuus – 1,25 prosenttia – löytyy yllättävältä taholta: Yhdistyneiltä Arabiemiraattikunnilta. Tätä selittää maan merkittävä tuki Egyptille.DACin 28:sta jäsenmaasta 17 kasvatti kehitysapunsa osuutta, 11 vähensi. Maiden yhteenlaskettuun bktl:ään suhteutettuna kehitysavun määrä oli 0,3 prosenttia.  Selkeästi suurin kehitysrahoituksen kasvattaja oli Britannia, joka nosti apuaan vuodesta 2012 huimat 3 miljardia puntaa.”Olemme ylpeitä siitä, että Britannia lunasti historiallisen lupauksen ja nosti kehitysavun 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Britannian apu, 11 miljardia, on melko pieni summa verrattuna maan koko budjettiin, 730 miljardiin puntaan, mutta sillä pelastetaan köyhien, syrjäytyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elämiä ympäri maailmaa”, toteaa Amy Dodd, joka on sekä UK Aid Networkin että eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkoston Concordin Aid Watch -ryhmän puheenjohtaja.Concordin tiedotteessa muistutetaan, että vaikka kehitysrahoituksen suunta on nyt ylöspäin, tuntuvat kahden vuoden perättäiset leikkaukset edelleen maailman köyhien elämässä. Rahoituksen vähentyessä monia kehityshankkeita on jouduttu lopettamaan. Suomi ei pysy 0,7-tahdissaMyös Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bktl:sta, ja tavoite on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.Suomen avun taso jäädytettiin budjetissa vuosiksi 2013–2014, ja päästöhuutokaupasta saadut tulot päätettiin korvamerkitä kehitysyhteistyöhön. Vielä viime syksynä ulkoministeriö arvioi päästökauppatulojen nostavan vuoden 2013 avun kokonaismäärän 0,6 prosenttiin.Tuoreiden tilastojen mukaan Suomen avun bktl-osuus oli viime vuonna 0,56 prosenttia *. Nousua edellisvuodesta oli 3,5 prosenttia.”Maaliskuun kehysriihessä tehdyt 50-100 miljoonan vuosittaiset leikkaukset tarkoittavat sitä, että vuoden 2013 apuprosentin kasvu jää vain lyhyeksi saavutukseksi. Suomen apu laskee vuodesta 2015 alkaen noin 0,5 prosenttiin, ja Suomi erkaantuu yhä kauemmas 0,7-lupauksensa täyttäneistä maista”, toteaa Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Minna Havunen.Avun povataan edelleen nousevan – mutta millä keinoilla?OECD arvioi, että vuonna 2014 avun kokonaispottiin saattaa edelleen olla tulossa hieman nousua, ja sen jälkeen tilanne tasaantuu.OECD-maat käyvät parhaillaan keskustelua virallisen kehitysavun uudelleenmäärittelystä. Mukaan haluttaisiin nykyistä laajemmin myös lainoja sekä riskejä pienentäviä rahoitusinstrumentteja, kuten rahoitustakuita.”Tämä trendi saattaa kasvattaa maiden antamaa apua ilman budjettien nostamista, mutta sillä ei kuitenkaan ole vaikututusta köyhien ihmisten elämään kumppanimaissa”, Concord arvioi.OECD:n tiedoteConcordin tiedoteKepa.fi: Britannia saavutti kehitysavussa 0,7-tavoitteen* Huom. Uutista on editoitu 9.4. Suomen kehitysavun prosenttiosuus vuonna 2013 oli 0,56, ei 0,55. Ulkoministeriön mukaan luku muuttui bktl:n tarkentumisen myötä, eikä korjausta ehditty tehdä OECD:n lukuihin.