OECD: DAC-maat eivät saavuta apulupauksiaan

Rahassa mitaten kehitysmaille annettava tuki nousee vuonna 2010 ennätyskorkealle. Siitä huolimatta tulos jää kauas vuonna 2005 annetuista lupauksista. Suurin pudottaja on EU.

Teksti: Lauri Haapanen

Kehitysmaille suunnattu tuki  nousee ennätykselliseen rahamäärään vuonna 2010, mutta jää kuitenkin kauas siitä yhteisestä tukimäärästä, minkä OECD:n kehitysapukomitea DACiin kuuluvat avunantajamaat vuonna 2005 lupasivat.
OECD:n eilen julkaiseman selvityksen mukaan enemmistö valtioista on aputavoitteensa saavuttanut. Useiden suurten avunantajien jääminen tavoitteestaan johtaa kuitenkin siihen, että vuoteen 2010 mennessä luvatusta 48 miljardin dollarin (35 miljardia euroa) lisärahasta vuoden 2004 tasoon verrattuna jää uupumaan 21 miljardia dollaria.
Pääasiassa tavoitteesta jääminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että maat ovat alittaneet rahoituslupauksensa. 4 miljardin dollarin (2,9 miljardia euroa) osalta syynä on OECD:n mukaan kuitenkin se, että talouskriisin myötä valtioiden bruttokansantulot ovat laskeneet.
Yhdeksän EU-maata pääsi tavoitteeseensa
YK on asettanut tavoitteeksi, että avunantajamaat nostaisivat kehitysapubudjettinsa 0,7 prosenttiin bruttokansantulostaan (BKTL) vuoteen 2015 mennessä.
Välitavoitteeksi Eurooppa-neuvosto asetti 0,51 prosentin osuuden vuoteen 2010 mennessä, ja tähän päämäärään sitoutuivat 15 EU:n DAC-maata.
Nyt kun vuoden 2010 kehitysapubudjetit ovat selvillä, välitili näyttää seuraavalta:
 
% / BKTLvuonna 2010
Ruotsi
1,03%
Luxemburg
1%
Tanska
0,83%
Hollanti
0,80%
Belgia
0,70%
Britannia
0,56%
Suomi
0,55%
Irlanti
0,52%
Espanja
0,51% (Tavoitearvo)
Ranska
0,46%
Saksa
0,40%
Itävalta
0,37%
Portugal
0,34%
Kreikka
0,21%
Italia
0,20%
EU-DAC yhteensä
0,48%
Koska tavoitteesta jääneiden valtioiden joukossa on muutamia absoluuttisissa rahamäärissä mitaten suuria avunantajamaita kuten Saksa, joka on toiseksi suurin kehitysavun antaja maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen, pienempien maiden tulos ei riitä kompensoimaan kokonaisuutta.
EU:n yhteinen kehitysapubudjetti vuonna 2010 jää 0,48 prosenttiin BKTL:stä tavoitellun 0,56 prosentin sijaan.
Norjan apu pysyi prosentissa
Muista DAC-maista suurin osa saavutti tavoitteensa.
Yhdysvallat onnistui lupaustensa mukaisesti tuplaamaan apunsa Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Kokonaisuudessaan Afrikka on saamassa luvatun 25 miljardin dollarin lisärahoituksen sijaan vain 12 miljardia lisädollaria – pitkälti EU-maiden lipsumisesta johtuen.
Yhdysvaltojen ohella myös Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti saavuttivat omat tavoitteensa.
Norja pitää kehitysapuosuutensa 1 prosentissa BKTL:stä ja Sveitsi kasvatti kehitysapunsa osuuden 0,47 prosenttiin BKTL:sta, kun vastaava osuus vuonna 2004 oli 0,40 prosenttia.
Japani sen sijaan jäänee tavoitteestaan kasvattaa kehitysapuaan vuoden 2004 tasosta 10 miljardia dollaria (7,3 miljardia euroa) vuoteen 2010 mennessä, joskaan maan tämän vuoden kehitysapubudjetti ei vielä ole tiedossa.
Lisää tietoa aiheesta
OECD:n selvitys: Donors’ mixed aid performance for 2010 sparks concern.