Nousevat BRICS-talousmahdit haluavat uuden kehityspankin

Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan huippukokouksessa maaliskuun lopulla yksi keskeinen teema on uuden kehityspankin perustaminen.

Teksti: Sanna Jäppinen

Nousevat talousmahdit Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka kokoontuvat 26. maaliskuuta  viidennen kerran BRICS-huippukokoukseen Etelä-Afrikan Durbaniin. Kokouksen teemana on erityisesti Afrikka ja BRICS-maiden väliset kumppanuussuhteet, joiden avulla ne voivat edistää kehitystä, integraatiota ja teollistumista.Yksi konkreettisista ehdotuksista yhteistyön tiivistämiseksi on uusi kehityspankki, jonka ideana olisi rahoittaa hankkeita sekä BRICS-maissa, muissa nousevissa talouksissa että kehitysmaissa. Neuvottelut uudesta pankista alkoivat jo vuosi sitten edellisessä huippukokouksessa, ja kehityspankin tarpeellisuudesta on BRICS-maiden kesken laaja yksimielisyys.”Pankin päätavoite on ohjata kehitystä tavalla, joka heijastaa BRICS-maiden prioriteettejä ja vahvuuksia.  Tällöin pankki keskittyisi infrastruktuurin kehittämiseen sekä tarjoaisi apua hankkeiden suunnitteluun”, toteaa eteläafrikkalaisen Stadard Bankin ekonomisti Jeremy Stevens uutistoimisto IPS:n mukaan.Monissa keskeisissä linjauksissa näkemykset pankin toimintatavoista kuitenkin vaihtelevat maiden välillä. Saksalainen, São Paulossa toimiva kansainvälisten suhteiden professori Oliver Stuenkel esittää Post-Western World -blogissaan viisi kysymystä, joissa BRICS-maiden olisi tulevissa neuvotteluissa löydettävä vastauksia, jotta pankin perustaminen olisi realismia.Tuleeko pankilla olemaan fyysistä pääkonttoria vai toimiiko se pikemminkin virtuaalisena verkostona BRICS-maiden olemassa olevien kansallisten kehityspankkien välillä?Osallistuuko jokainen maa pankin rahoitukseen samalla summalla vai suhteutetaanko rahoitusosuudet maan talouden kokoon?Onko pankin ohjaksissa ainoastaan nousevien talouksien edustajia vai otetaanko perinteisiä teollisuusmaita mukaan?Rahoittaako pankki hankkeita ainoastaan BRICS-maissa vai myös muualla?Kehittääkö pankki Maailmanpankista ja muista olemassa olevista kehityspankeista poikkeavan lainaparadigman ja välttääkö se näiden pankkien lainoihin liittyvät ehdollisuudet?BRICS-huippukokouksen tiedotePost-Western World: Creation of BRICS Development Bank looks almost certainIPS: New Development Bank to be Key BRICS Building Block