Neuvottelut EU:n ja AKT-maiden tulevista suhteista alkavat elokuussa

EU-maat ovat hyväksyneet kantansa neuvotteluihin EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden eli AKT-maiden suhteista vuoden 2021 jälkeen. Hyväksyessään neuvottelumandaatin EU:n jäsenmaat antoivat Euroopan komissiolle valtuutuksen käynnistää neuvottelut.

Tällä hetkellä EU:n ja AKT-maiden suhteita ohjaa yhtenäinen Cotonoun sopimus, joka kattaa vuodet 2000–2020. Vuoden 2021 jälkeen EU:n tavoitteena on laajasti uudistettu sopimus, joka perustuisi EU:n ja AKT-maiden suhteille, mutta johon kuuluisi kolme erillistä ja erilaista alueellista sopimusta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kanssa.

Myös suhteiden rahoitus uudistunee, sillä komissio on ehdottanut AKT-maiden rahoituksen sisällyttämistä tulevaisuudessa EU:n budjettiin. Nykyisin suhteita rahoitetaan erillisestä Euroopan kehitysrahastosta.

”Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että post-Cotonoun rahoitus siirretään EU:n budjetin sisään. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa AKT-maiden rahoituksen vähenemistä”, Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Jussi Kanner kertoi. Kehitysjärjestöjen kanta neuvotteluihin on selvä. ”Sopimuksen tulee sitoutua kunnioittamaan ihmisoikeuksia, kansalaisyhteiskunnan tilaa ja kumppanimaiden omistajuutta. Lisäksi Agenda 2030:n toteuttamisen tulee olla EU:n ja AKT-maiden suhteiden tavoitteena”, jatkaa Kanner.

EU:n prioriteettina neuvotteluissa tulee olemaan vastaaminen globaaleihin haasteisiin, kuten kestävään kehitykseen, investointeihin, turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen sekä ilmastonmuutokseen. EU haluaa sopimukseen myös kirjauksia vahvasta yhteistyöstä kansainvälisellä tasolla, sillä EU- ja AKT-maat kattavat esimerkiksi yli puolet YK:n jäsenistä.

Neuvottelumandaatti hyväksyttiin poikkeuksellisesti talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa 22. kesäkuuta, sillä toukokuussa kehitys- ja ulkoministerit eivät vielä päässeet mandaatista sopuun. Tuolloin erimielisyyksiä aiheutti muuttoliikkeen kirjaaminen mandaattiin. Erityisesti Unkari vaati vahvoja kirjauksia siirtolaisten palautuksista neuvottelumandaattiin.

Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman neuvottelumandaatista 14. kesäkuuta. Parlamentti painotti, että köyhyyden vähentämisen tulee olla kumppanuuden päätavoite. Lisäksi parlamentti peräänkuulutti poliittisen dialogin merkitystä.

AKT-maat hyväksyivät omat kantansa neuvotteluihin jo toukokuussa. Cotonoun sopimuksen mukaan neuvottelujen sopimuksen jatkosta tulee alkaa elokuun 2018 loppuun mennessä.