Palmuöljy on kiistelty biopolttoaineen raaka-aine. Kuva: Palmuöljy on kiistelty biopolttoaineen raaka-aine.

Neste Oilin palmuöljytuottaja menetti eettisyyssertifikaattinsa

Syytteet maakiistoista, laittomista hakkuista ja uhanalaisten lajien elinympäristön tuhoamisesta vaativat pikaista vastausta. Muuten malesialainen IOI ei tuo enää Suomeenkaan vastuulliseksi luokiteltua palmuöljyä.

Teksti: Esa Salminen

Palmuöljyn vastuullisuutta seuraava RSPO-ohjelma (Round Table on Sustainable Palmo Oil) ilmoitti 5. huhtikuuta, että malesialainen palmuöljyjätti IOI on menettänyt sertifiointinsa vastuullisena palmuöljyntuottajana määräajaksi. IOI on myös suomalaisen Neste Oilin palmuöljytoimittaja.
Paikalliset kansalaisjärjestöt, maanviljelijäjärjestöt sekä Indonesian ja Hollannin Maan ystävät olivat kannelleet RSPO:lle öljy-yhtiön rikkomuksista.
RSPO:n eilen IOI:lle antama huomautus koskee kahta paikkakuntaa Malesiassa sekä kolmea tarkkaa kysymystä: maakiistaa Sarawakin osavaltiossa, kuivatettua turvemaata ja metsänkaatoa uhanalaisten lajien elinalueella sekä laittomia metsähakkuita.
RSPO:n jäsenyys edellyttää, että yritykset sitoutuvat avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan. Vastuullista biopolttoainetta ei myöskään voi tulla alueilta, joilla on merkittäviä maakiistoja tai joilla rikotaan paikallista lakia.
IOI on saanut 28 päivää aikaa löytää näihin kysymyksiin hyväksyttävä ratkaisu, tai se saattaa menettää kestävän palmuöljysertifikaatin pysyvästi.
Neste Oil on lokakuussa 2010 antamansa tiedotteen mukaan sitoutunut Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestön vastuullisuusperiaatteisiin ja arvostaa RSPO:n menetelmiä myös eri osapuolten välisten mahdollisten erimielisyyksien ratkaisutapana. Silloin Neste Oil ilmoitti olevansa tyytyväinen palmuöljytoimittajansa IOI:n vastuullisuuteen.

RSPO: Announcement on IOI by RSPO Grievance Panel: Breach of RSPO Code of Conduct 2.3 & Certification Systems 4.2.4