Arandiksen uraanikaivos Namibiassa. Namibia on yksi maailman suurimmista uraanintuottajista. Kuva: Arandiksen uraanikaivos Namibiassa. Namibia on yksi maailman suurimmista uraanintuottajista.

Namibia ydinaikaan Suomen tuella

Namibia valmistelee runsaiden uraanivarojensa hyödyntämistä Suomen avustuksella. Ensimmäisen ydinvoimalan on määrä käynnistyä 2018.

Teksti: Brigitte Weidlich

IPS — Lounais-Afrikassa sijaitseva Namibia viimeistelee parhaillaan ydinenergiapoliittista suunnitelmaansa, jonka laadintaa ovat konsultoineet kehitysapuhankkeessa muun muassa Geologian tutkimuskeskus ja Säteilyturvakeskus Suomesta.
Namibia tuottaa noin 5 000 tonnia uraania vuodessa. Se oli vuonna 2009 maailman neljänneksi suurin uraanintuottaja, joka kattoi liki kymmenesosan maapallon uraanintarpeesta.
Namibian uusi energiapolitiikka kattaa koko ydinpolttoainekierron uraaninetsinnästä louhintaan, jalostukseen ja ydinvoimatuotantoon, maan kaivosministeri Isak Katali kertoi hiljan.
Hänen mukaansa toiminta keskittyy ydinenergian puhtaasti rauhanomaiseen käyttöön ja ydinjätteen käsittelyä varten perustetaan rahasto.
Namibiassa toimii nyt kaksi ulkomaisten yhtiöiden hoitamaa uraanikaivosta, kaksi muuta on työn alla ja useita lisää suunnitteilla.
Alan toivotaan tuovan lisää työpaikkoja, mutta ympäristö- ja matkailuväki pelkää sen tärvelevän ympäristöä ja luontokohteita.