Kuvassa Niko Humalisto (vas), Emilia Runeberg ja Saara-Sofia Sirén. Kuva: Kirsi Äyräs

Miten ilmastokriisin kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti?

Turun Mahdollisuuksien torilla keskusteltiin siitä, miten Suomi voi kantaa vastuuta ilmastokriisin ratkaisemisesta. Keskustelussa pureuduttiin erityisesti kansainvälisen ilmastorahoituksen kysymykseen.

Teksti: Silla Ristimäki

Fingo järjesti Turun Mahdollisuuksien torilla keskustelutilaisuuden kysymyksestä ’Kuka maksaa ilmastokriisin?’. Fingon ilmastotyön asiantuntijan Emilia Runebergin moderoimaan keskusteluun osallistuivat kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja kansainvälisen ActAllianssin ilmastoryhmän johtaja Niko Humalisto.

Pakistanissa tulvii. YK:n pääsihteeri on kuvaillut kriisiä ’monsuunisateiksi steroideilla’. Tämä humanitaarinen katastrofi johtuu ilmastonmuutoksen aiheuttamasta Himalajan jäätiköiden sulamisesta. Pakistanilaiset, jotka ovat menettäneet kotinsa, omaisuutensa ja toimeentulonsa, eivät kuitenkaan ole ilmastonmuutosta aiheuttaneet.

Pakistanin tilanne nostaakin pöydälle kysymyksen siitä, miten vastuu ilmastonmuutoksen seurauksista jaetaan oikeudenmukaisesti?

Muuttuvaan ilmastoon sopeutumiseen ja siihen varautumiseen tarvitaan merkittäviä taloudellisia resursseja. Korkean tulotason maat ovat Pariisin ilmastosopimuksessa sitoutuneet keräämään vuosittain 100 miljardia dollaria ilmastorahoitusta vuodesta 2020 lähtien, mutta tämä tavoite ei ole toteutunut.

Niko Humalisto näkee rahoituskysymyksen akuuttina ongelmana ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä. ”Tällä hetkellä rikkaat maat, Suomi mukaan lukien, eivät ole keränneet kansainvälisissä neuvotteluissa luvattuja määrärahoja matalan tulotason ja kaikkein köyhimpien maiden ilmastokriisiin sopeutumisen tukemiseksi.”

Kansanedustaja Sirén jakoi näkemyksen siitä, että ilmastokriisi on akuutti ja toimia sen ratkaisemiseksi tarvitaan kiireellisesti. ”Kallein ratkaisu, myös Suomen kannalta, on toimien lykkääminen. Siihen meillä ei ole varaa,” hän totesi.

Rahoituskysymykset ovat nousemassa isoksi teemaksi marraskuisessa Egyptissä järjestettävässä YK:n ilmastohuippukokouksessa. Vuosittaisessa huippukokouksessa pyritään edistämään kansainvälisiä toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Fingo osallistuu tänäkin vuonna YK:n ilmastohuippukokoukseen (COP27) osana Suomen valtuuskuntaa. Kokous järjestetään Egyptissä 6.-18. marraskuuta. Fingo tulee aktiivisesti viestimään YK:n ilmastoneuvotteluiden keskeisistä kysymyksistä omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan ennen huippukokousta ja sen aikana.