Selvitys osoittaa Kuva: Selvitys osoittaa

Ministeriön selvitys suosittaa ilmastolakia

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys suosittelee Suomeen ilmastolakia, joka velvoittaisi 80 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä. Ympäristöministeri ja kampanjajärjestöt ovat tyytyväisiä.

Teksti: Esa Salminen

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys ilmastolaista julkaistiin 5. kesäkuuta.
Professori Ari Ekroosin ja tekniikan tohtori Matias Warstan tekemässä selvityksessä ehdotetaan pitkän aikavälin päästövähennystavoitteeksi 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tutkijoiden kaavaileman ilmastolain tarkoituksena olisi ohjata erityisesti päästökaupan ulkopuolella syntyvien päästöjen vähentämistä.
Selvityksen mukaan ilmastolaki vahvistaisi kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuutta erittäin pitkän aikavälin tavoitteen avulla. Tutkijoiden mukaan tiukkojen päästöbudjettien sijaan ilmastolain tavoitteet voisivat auttaa keinojen vaikuttavuuden arvioinnissa sekä ongelmien havaitsemisessa ja korjaamisessa.
Nykyinen ilmastopolitiikka on selvityksen mukaan toiminut ”suhteellisen hyvin”, mutta sen suunnitelmallisuuden, pitkäjänteisyyden ja vaikuttavuuden arviointi ei ole helppoa.
”Ilmastolain avulla Suomessa siirryttäisiin tekemään aidosti hallituskaudet ylittävää ilmastopolitiikkaa. Tämä tekisi ilmastopolitiikasta kansalaisen näkökulmasta aiempaa läpinäkyvämpää ja luotettavampaa”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo tiedotteessaan.
Ilmastolakikampanja: hallituksen otettava vakavissaan
Ilmastolain puolesta kampanjoinut Polttava Kysymys -kampanja rohkaisi ympäristöministeriötä tuoreeltaan toteuttamaan ilmastolakiselvityksen suositukset ilmastolakiesityksen valmistelussa.
”Ilmastolakiselvitys osoittaa, että vahva ja kattava ilmastolaki on mahdollista säätää Suomen oikeusjärjestelmässä”, sanoo kampanjan koordinaattori Meri Pukarinen kampanjan tiedotteessa.
”Hallituksen on nyt aika osoittaa poliittista tahtoa ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Ilmastolain keskeinen etu nykyiseen politiikkaan verrattuna on se, että laillisesti sitova päästötavoite ohjaa päästövähennyskeinojen valintaa ja tekee ilmastopolitiikasta tehokasta.”
Polttava Kysymys -kampanja on työskennellyt ilmastolain puolesta vuodesta 2008. Kampanjassa on mukana 31 suomalaista järjestöä, yhteisöä ja yritystä, mukaan lukien Kepa.
Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys on ensimmäinen osa hallitusohjelmaan kirjattua ilmastolain selvitysvaihetta. Selvityksen kanssa ministeriö aloitti myös Ota kantaa -verkkokyselyn kansalaisten mielipiteen kartoittamiseksi. Syksyllä aiheesta järjestetään laaja kuulemistilaisuus. Hallitus linjaa ilmastolain valmistelun jatkosta kuluvan vuoden lopussa.

Ympäristöministeriö: Selvityksen mukaan ilmastolaki toisi suunnitelmallisuutta Suomen ilmastopolitiikkaan
Selvitys kansallisen ilmastolain säätämismahdollisuuksista (pdf)
Polttava kysymys: Hallituksen tartuttava ilmastolakiselvityksen suosituksiin
www.otakantaa.fi