Egypti pärjäsi mielipidekyselyssä heikosti: naisten johtajuus sai nihkeästi tukea ja syrjintä sukupuolen perusteella on yleistä. Kuva: Egypti pärjäsi mielipidekyselyssä heikosti: naisten johtajuus sai nihkeästi tukea ja syrjintä sukupuolen perusteella on yleistä.

Mielipidekysely: Pohjois-Afrikka laahaa perässä sukupuolten tasa-arvossa

Yleinen mielipide on useissa Afrikan maissa muuttunut naisille suotuisampaan suuntaan, mutta käytäntö on pahasti puheiden perässä, arvioidaan Afrobarometri-raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Kolme neljännestä (72 prosenttia) afrikkalaisista on sitä mieltä, että naisilla pitäisi olla samat oikeudet kuin miehillä, ilmenee Afrobarometri-kyselystä.Alueelliset erot ovat suuria: itäisessä Afrikassa väitteen kanssa on samaa mieltä 74 prosenttia vastaajista, Pohjois-Afrikassa vain 50 prosenttia. Itä-Afrikassa ollaan myös valmiimpia tukemaan naisten johtajuutta, sen sijaan sitä vastustetaan tiukimmin Sudanissa ja Egyptissä. Perinteiseen lakiin perustuvaa miesten ja naisten välistä jakoa kannatetaan vankimmin Malissa ja Nigerissä.Afrikkalaisten mielipiteitä naisten asemasta ja mahdollisuuksista yhteiskunnassa kartoittavan kyselyn tulokset julkaistiin Tunisissa 27. maaliskuuta. Kyselyyn osallistui 50 000 ihmistä 34:stä Afrikan maasta.Afrobarometrin mukaan heikoimman tuloksen saivat Algeria, Egypti, Marokko, Sudan ja Tunisia. Näissä maissa naisten johtajuus sai vähiten tukea, ja toisaalta syrjintä sukupuolen perusteella oli yleisintä. Esimerkiksi naisen kykyyn toimia muslimimaan pääministerinä tai presidenttinä uskoi kyseisissä maissa vain kolmannes miehistä ja hieman yli puolet naisista.Teot eivät yllä puheiden tasolleAfrobarometri on seurannut afrikkalaisten suhtautumista sukupuolten väliseen tasa-arvoon vuodesta 2002 lähtien. Yleinen mielipide on muuttunut naisille suotuisampaan suuntaan, mutta käytäntö laahaa vielä pahasti perässä, raportissa muistutetaan.Selkein kuilu miesten ja naisten välillä on koulutuksessa. Täysin ilman muodollista koulutusta ilmoitti tutkimuksessa jääneensä 26 prosenttia naisista. Miesten kohdalla luku on 19 prosenttia. Naisten lukutaito on myös Afrikassa edelleen 24 prosenttiyksikköä vähäisempää kuin miesten. Maailmanlaajuisesti sukupuolten välinen ero on 10 prosenttiyksikköä. Myös työelämässä sukupuolia kohdellaan edelleen eri tavoin: 40 prosenttia afrikkalaisista naisista sanoo kokeneensa usein tai aina epäreilua kohtelua työnantajan taholta. Epäreiluimmaksi työelämän kokivat vastaajat Marokossa, Sierra Leonessa, Sudanissa ja Tunisiassa.Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että myöskään poliisi ja tuomioistuimet eivät kohtele naisia ja miehiä tasaveroisesti.Vaikka arki on täynnä epätasa-arvoa, on enemmistö vastaajista (59 prosenttia) tyytyväinen valtionsa toimiin naisten aseman edistämiseksi. Parhaan arvosanan sai Mauritius, jossa 88 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä. Selkeimmin tyytymättömiä ollaan Nigeriassa ja Egyptissä, joissa 65 prosenttia vastaajista arvioi hallituksensa edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoa heikosti tai erittäin heikosti.www.afrobarometer.org