Maailmanpankin raportti pureutuu tasa-arvoon. Kuva: Maailmanpankin raportti pureutuu tasa-arvoon.

Maailmanpankki kehottaa sijoittamaan naisiin

World Development Report 2012 esittelee uusimmat epätasa-arvon ja tasa-arvon luvut. Naisten ylikuolleisuuden vähentäminen ja tuloerojen kaventaminen olisivat Maailmanpankin mukaan älykästä taloudenpitoa.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Stephan Bachenheimer

Kehitys on sitä, että laajennetaan vapauksia yhtäläisesti, kaikille ihmisille. Näillä ekonomisti Amartya Seniä mukailevilla sanoilla Maailmanpankki visioi parempaa tulevaisuutta tämän vuoden lippulaivajulkaisussaan World Development Reportissa. Arvostetun julkaisun tämänvuotisena teemana on sukupuolten välinen tasa-arvo.
Naisten asema on kohentunut selvästi, mitä tulee oikeuksiin, koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä työelämään ja toimeentuloon, Maailmanpankki laskee. 136 maata on tähän mennessä kirjannut sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden perustuslakiinsa.
Tytöt ja pojat käyvät yhtä lailla peruskoulua kahdessa kolmasosassa maista, ja ensimmäistä kertaa historiassa yliopisto-opiskelijoiden enemmistö on naisia. Naisten korkeakoulutus on noussut seitsenkertaiseksi sitten 1970-luvun.
Muutokset ovat Maailmanpankin mukaan merkittäviä ja paljon nopeampia kuin silloin, kun rikkaat maat olivat köyhiä: Yhdysvalloilta vei 100 vuotta saada lapsiluku vähenemään kuudesta kolmeen. Saman saavuttaminen kesti Intiassa vain 35 vuotta ja Iranissa alle 20.
Edistysaskeleet rajoittuvat kuitenkin tietyille sektoreille. Kuolleisuudessa, taloudellisessa toiminnassa, palkkaeroissa, omistusoikeuksissa, kotitöiden osuudessa ja naisten toimijuudessa edistys on ollut vähäistä tai hidasta.
Kun markkinat eivät riitä
Maailmanpankin lentäväksi lauseeksi on muodostunut vuosien varrella, että tasa-arvo on fiksua taloutta. Maailmanpankin näkökulma raporteissaan — tässäkin — on pitkälti taloudellinen: talouskasvu parantaa naisten asemaa, ja myös toisin päin.
”Kun markkinat, yhteiskunnan instituutiot ja tulotason kasvu kaikki yhdistyvät tukemaan investointeja naisiin, sukupuolten välinen tasa-arvo voi ja usein paraneekin nopeasti”, raportissa kirjoitetaan.
”Ja nämä parannukset voivat tapahtua vaikka epämuodolliset instituutiot kuten yhteiskunnan säännöt siitä, mikä on ’sopivaa’ tytöille ja pojille tai naisille ja miehille sopeutuvat muutosta hitaammin.”
Mutta näin ei aina tapahdu.
Maailmanpankki myöntää, ettei talouskasvu aina paranna naisten elämänlaatua. Itse asiassa nopea talouskasvu on myös välillä kärjistänyt epätasa-arvoa sukupuolten välillä. Raportissa kutsutaan hitaasti edistyviä asioita ”tahmeiksi” (sticky). Ne eivät edisty vaikka talous kasvaisikin.
Naisilla on edelleen yliedustus matalapalkka-ammateissa ja epävirallisessa taloudessa, väkivalta naisia kohtaan rehottaa niin köyhissä kuin rikkaissa maissa ja naisten poliittinen osallistuminen on edelleen suhteettoman vähäistä, raportti luettelee.
Vakavin ”tahmea” asia raportin mukaan on kuitenkin ennenaikainen kuolleisuus. Naisia kuolee äitiyteen liittyviin syihin monissa kehitysmaissa kuin Ruotsissa ennen 1900-lukua. Jopa huimaa vauhtia kasvavissa Kiinassa ja Intiassa on edelleen suuret lapsi- ja äitiyskuolleisuusluvut.
”Maailmanlaajuisesti naisten kuolleisuus ja syntymättömien tyttöjen ’häviäminen’ vastaavat yhdessä 3,9 miljoonaa alle 60-vuotiasta naista vuosittain”, raportissa todetaan.
Mikä neuvoksi?
Analysoidessaan tärkeimpiä, unohdetuimpia ja ”tahmeimpia” vaikuttamisen paikkoja Maailmanpankki päätyy suosittelemaan neljää osa-aluetta niin maailmanlaajuiseen kuin kansalliseenkin toimintaan.

Tasa-arvon kehittäminen inhimillisessä pääomassa (puuttumalla ylikuolleisuuteen ja eliminoimalla epätasa-arvon taskut koulutuksessa).
Naisten ja miesten tulotason ja tuottavuuden erojen kurominen kiinni.
Äänivallan ja edustuksen erojen kaventaminen.
Sen ehkäiseminen, että epätasa-arvo periytyisi ajan mittaan seuraaville sukupolville.

Syyskuun 18. päivänä julkaistun raportin ensimmäisten arvostelijoiden joukossa oli Action Aidin gender-neuvonantaja Rachel Moussié, jonka mukaan Maailmanpankki vähättelee ”tahmeiden” asioiden merkitystä.
”Nämä ovat perustavanlaatuisia taistelun kohteita, joita vastaan naisten oikeuksien liike on kamppailut ympäri maailmaa. Ne ovat merkkejä syvään juurtuneesta konfliktista ja jännitteistä, joita talouskasvu yksin ei voi ratkaista”, Moussié kirjoittaa Guardianin Development Matters -blogissa.
Moussién tietojen mukaan Maailmanpankin kehityskomitean on määrä keskustella raportista ja sen vaikutuksista pankin omaan toimintaan ensi viikolla.
”Toivoa saattaa, että osa sen analyysistä valuu ja vaikuttaa pankin omiin ohjelmiin ja lainoitukseen”, Moussié kirjoittaa.

Tietokulma: tasa-arvoa numeroina

Naiset edustavat 40 prosenttia maailman työvoimasta, mutta omistavat vain prosentin kaikesta varallisuudesta.
Naiset käyttävät 1—3 tuntia päivässä enemmän kotitaloustöihin kuin miehet, 2—10 kertaa enemmän aikaa hoivatyöhön ja 1—4 tuntia päivässä vähemmän markkinatöihin.
”Naisen euro” on Saksassa 62 senttiä, Intiassa 64 senttiä, Meksikossa ja Egyptissä 80 senttiä.
Yli puolet maailman yliopisto-opiskelijoista on naisia. 60 maassa on enemmän naisia kuin miehiä korkeakoulussa. Toisella asteella naisia on miehiä enemmän 45 maassa.
Kaksi kolmasosaa tytöistä, jotka eivät käy koulua kuuluvat etnisiin vähemmistöihin.

World Development Report 2012: Gender Equality and Development
Guardian: Psst! Keep it quiet, but gender equality isn’t just tied to economic growth