Liikenneruuhkaa Nepalin pääkaupungin Kathmandun kaduilla. Kuva: Liikenneruuhkaa Nepalin pääkaupungin Kathmandun kaduilla.

Maailmanpankki: Kaupunkisuunnittelulla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen

Kaupungeissa syntyy jo nyt 70 prosenttia kasvihuonepäästöistä – ja kaupungistuminen kiihtyy koko ajan. Maailmanpankki pyrkii uudella aloitteellaan hillitsemään päästöjä ja edistämään puhtaampia ratkaisuja kehitysmaiden suurimmissa kaupungissa.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Hung Chung Chih

Kaupungistuminen etenee vauhdilla erityisesti globaalissa etelässä, ja vuoteen 2050 mennessä maailman väestöstä arvioidaan jo kahden kolmanneksen eli yli kuuden miljardin ihmisen asuvan kaupungeissa.Jo tällä hetkellä – kun kaupungeissa asuu noin 52 prosenttia väestöstä – kaupungit vastaavat 70 prosentista kasvihuonekaasupäästöjä. Maailmanpankki uskoo, että paremmin ilmaston huomioivalla kaupunkisuunnittelulla päästöjä voitaisiin maailmanlaajuisesti vähentää jopa 30 prosentilla.”Kaupungit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden torjua ilmastonmuutosta. Kehitysmaissa on monia kaupunkeja, jotka tahtovat valita ilmaston kannalta järkevän reitin, ja tässä uusi ohjelma voi tulla avuksi”, Maailmanpankkiryhmän pääjohtaja Jim Yong Kim toteaa pankin verkkosivuilla.Pankki käynnisti 25. syyskuuta ”Low-Carbon Livable Cities (LC2)” -aloitteen, jonka tavoitteena on tarjota työkaluja ilmaston kannalta järkevään kaupunkisuunnitteluun sekä etsiä rahoitusta hankkeisiin.Rahaa todella tarvitaan, sillä pankin arvioiden mukaan rahoituskuilu köyhissä ja keskituloisissa maissa olemassa olevan ja tarvittavan infrastruktuurin välillä on yli 1 000 miljardia dollaria. Esimerkiksi koko virallisen kehitysavun vuotuinen määrä on noin 125 miljardia dollaria.Rio näyttää malliaMaailmanpankin mukaan ensimmäinen askel on saada päättäjät ymmärtämään, mistä on kyse. Pankin tuoreen tutkimuksen mukaan vain noin viidenneksellä maailman 150 suurimmasta kaupungista on olemassa edes jonkinlainen perusanalyysi, jonka pohjalta vähäpäästöisiä suunnitelmia voidaan ryhtyä tekemään.LC2-aloitteen piiriin pyritään saamaan seuraavan neljän vuoden aikana 300 kehitysmaiden suurinta kaupunkia. Ihmisiä näissä kaupungeissa asuu noin 700 miljoonaa.Esimerkkiä päästöjä vähentävästä kaupunkisuunnittelusta antaa Rio de Janeiro, joka on toteuttanut omaa LCCPD-ohjelmaansa (Low Carbon City Development Program) kesäkuusta 2012 lähtien. Ohjelman lähtölaukaus annettiin Rion isännöimässä YK:n kestävän kehityksen kokouksessa.Käynnissä olevia uudistuksia ovat muun muassa lainattavien kaupunkipyörien tarjoaminen, pyöräteiden määrän kaksinkertaistaminen sekä sanitaatiojärjestelmän rakentaminen Zona Oesten -kaupunginosan slummeihin, Maailmanpankin sivuilla kerrotaan.Maailmanpankki: Planning and Financing Low-Carbon, Livable CitiesMaailmanpankki: Rio de Janeiro Low-Carbon City Development Program