Kuva: iStock/Melitas

Maailman tilanne vaatii jatkuvaa hereillä oloa

Järjestämäämme Maailma kylässä -festivaalia vietettiin aurinkoisissa tunnelmissa Helsingin Suvilahdessa 25.–26.5. noin 45 000 ihmisen voimin. Festivaali onnistui kokonaisuudessaan hienosti ja kävijät nauttivat festivaalin tarjonnasta ja yhdessäolosta. Viikonlopun aikana saimme myös kriittistä palautetta muutamista ohjelma- ja esiintyjävalinnoistamme sekä Palestiinan tilanteeseen liittyvän ohjelman puuttumisesta. 

Tämä palaute oli aiheellinen. Arviomme siitä, että Palestiinan näkyminen muun muassa näytteilleasettajien ständeillä, ohjelman välijuonnoissa ja artistien spiikeissä olisi ollut riittävä, oli selkeästi virheellinen. Emme olleet hereillä. Festivaalin pääjärjestäjänä pyydämme asiaa koko sydämestämme anteeksi ja otamme saamastamme palautteesta opiksi. Myös festivaalin toimiminen turvallisena tilana kaikille on meille ensiarvoisen tärkeää. Tunnistamme, että meillä on myös vielä paljon tehtävää aidosti moniäänisen festivaalin toteuttamisessa.

Palaute kertoo myös laajemmasta muutoksesta, joka vaatii eriarvoisen kolonialistisen maailmanjärjestyksen purkamista. Valtaa tulee jakaa ihmisten välillä yhdenvertaisesti. Kehitysyhteistyötoimijoina olemme tottuneet katsomaan kauas ja tunnistamaan syrjinnän muotoja ja rasismia muualla ja vaatimaan muutosta Suomen ulkopuolella. Kun muutoksen vaade tulee lähelle, joudumme palaamaan kysymykseen omasta roolistamme, johon liittyy valtaa ja siten myös vastuuta. Vaikka kyseessä on oma yhteiskuntamme, jossa toimimisen voisi olettaa olevan tuttua, on vallan kysymysten tarkastelu yllättävän vaikeaa.

Fingo tai suomalainen kehitysyhteistyösektori ei ole muutoksen kanssa yksin. Vallan murrosta käsitellään etenkin entisten siirtomaavaltojen, mutta myös laajemmin eurooppalaisten maiden ja toimijoiden taholla. Tässä haluamme pysyä aktiivisesti mukana ja tässä Maailma kylässä on yksi tärkeä toimija.

Tilanne Palestiinassa on hirvittävä, ja tuska siitä, että tilannetta ei saada ratkaistuksi on meille kaikille yhteinen. On täysin ymmärrettävää, että kestävän kehityksen, kehitysyhteistyön ja globaalin kansalaiskasvatuksen parissa toimivien kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä Fingolta odotetaan myös tässä asiassa valppautta ja vahvoja toimia. Olemme nostaneet tilannetta esille yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa erilaisin ulostuloin. Tätä työtä jatkamme niin kauan kuin tarve vaatii. ‘

Jotta festivaaliohjelmasta saataisiin monipuolinen, vuosittain vaihteleva, ja festivaalikävijöitä kiinnostava, on erittäin tärkeää, että saamme ohjelmaehdotuksia mahdollisimman monilta tahoilta. Kutsumme lämmöllä mukaan yhteiskunnan eri toimijoita myös perinteisten kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin ulkopuolelta ehdottamaan ohjelmaa tuleviin tapahtumiin.

Linjaamme jatkossa aiempaa selvemmin, millaisin perustein teemme ohjelma- ja esiintyjävalintoja. Pyrimme myös arvioimaan vielä kertaalleen ohjelman valmistuttua, että se on tasapainoinen suhteessa senhetkiseen maailmantilanteeseen, ja aiomme hyödyntää tässä työssä myös sidosryhmiemme asiantuntemusta.

Joka tapauksessa Maailma kylässä -festivaali tulee säilyttämään roolinsa kansalaisyhteiskunnan keskusteluareenana ja kohtaamispaikkana, jossa asioista voidaan keskustella toisia kunnioittaen, vaikka emme aina olisi niistä samaa mieltä. Uskomme edelleen siihen, että voimme muuttaa maailmaa vain toimimalla yhdessä.