Maailma kylässä: Saataisiinko kehityspolitiikasta kuuma vaaliteema?

Tuloksellisuuden tehostaminen, mediahuomio ja henkilökohtaiset kokemukset – siinä nuorisopoliitikkojen reseptejä kehityspolitiikan nostamiseksi vaaliteemojen kärkikastiin.

Teksti: Sanna Jäppinen

KRISTO SYLMANTuomas Salo, Simon Elo, J-P Kaleva ja Paloma Hannonen puivat kehityspolitiikan imago-ongelmaa. Tuloksellisuus, tuloksellisuus, tuloksellisuus, kuului perussuomalaisia edustavan Simon Elon mielipide teemoista, jotka pitäisi nostaa kehityspoliittiseen keskusteluun määrärahojen nostovaatimusten ohella.”Tällä hetkellä en pystyisi perustelemaan tavalliselle kansalaiselle, miksi kehitysapuun pitäisi suunnata enemmän rahaa. Tärkeintä on ensin varmistaa, menevätkö rahat sinne, mihin halutaan”, Elo totesi.Elon lisäksi kolme muuta nuorisopoliitikkoa – Tuomas Salo (kd.), J-P Kaleva (sd.) ja Paloma Hannonen (vihr.) – mietti keinoja kehityspolitiikan ujuttamisesta kovien poliittisten kysymysten joukkoon, mieluusti jo ensi kevään eduskuntavaaleissa. Keskustelun järjesti eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo Maailma kylässä -festivaalilla 30. toukokuuta.Tuomas Salon mielestä kehityspolitiikan painoarvo tulee väistämättä kasvamaan, sillä globaalit kriisit koskettavat yhä enemmän tavallistakin suomalaista – kehityskysymykset tulevat siis entistä lähemmäs.”Asioihin ei yleensä puututa ennen kuin on pakko. Nyt on. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä ihmiset alkavat tajuta, että kehityspolitiikka on meidän kaikkien etu”, Salo totesi.Keskeinen keino kehityspolitiikan painoarvon lisäämiseksi on luonnollisesti mediahuomion kasvattaminen. Oravanpyörä on helposti valmis, sillä jotta media kiinnostuisi, pitäisi poliitikkojen ensin tehdä jotain, mihin tarttua. Tähän taas tarvitaan henkilökohtaista kiinnostusta – ja mielellään tietoakin.J-P Kaleva tarjosi yhdeksi ratkaisuksi kansanedustajien näköpiirin laajentamiseen omakohtaisia kokemuksia kansainvälisyydestä ja kehitysmaista. Itse Demon matkassa Nepalissa käytännön kehitysyhteistyöhön perehtynyt Kaleva totesi edelleen pitävänsä Facebookin välityksellä yhteyttä sikäläisiin toimijoihin ja saavan näin arvokasta tietoa ruohonjuuritasolta.Paloma Hannonen sanoi luottavansa siihen, että kansalaiskeskustelulla voidaan yhä edelleen saada aikaan painetta Arkadianmäellä.”En usko, että ihmisiä kiinnostaa vaaleissakaan vain raha ja talous”, hän totesi. ”Ihmiset ovat ennen muuta kiinnostuneita arvoista, onnellisen elämän aineksista. Siksi kehityspolitiikkakin olisi rikottava pienemmiksi teemoiksi, joihin voidaan helposti tarttua.”