Maailma kylässä: Herätys järjestöt, nyt on yritysyhteistyön aika

Yritykset ovat kiinnostuneita hyödyntämään nykyistä enemmän järjestöjen asiantuntemusta toiminnassaan, selviää Kepan uudesta yritysyhteistyöoppaasta, joka esiteltiin Maailma kylässä -festivaalilla 30.5.

Teksti: Sanna Jäppinen

KRISTO SYLMAN

Mika Mäkinen ja Sini Vikkula rohkaisevat järjestöväkeä lähestymään yrityksiä – hyvin valmistautuneena.

Kun viestintäkonsultit Mika Mäkinen ja Sini Vikkula lähtivät Kepan toimeksiannosta selvittämään järjestöjen ja yritysten suhtautumista yritysyhteistyöhön, oli vastassa iloisia yllätyksiä.

Konsulttien kyselyyn vastasi 33 Kepan jäsenjärjestöä, ja 29 kertoi olevansa kiinnostunut yritysyhteistyöstä. Eniten järjestöt arvostavat mahdollisessa yhteistyökumppanissa suurta kokoa, vakavaraisuutta ja järjestön toimintaan sopivaa arvoperustaa.

Myös selvityksessä mukana olleet 15 yritystä kertoivat olevansa kiinnostuneita hyödyntämään järjestöjen asiantuntemusta.

”Nyt järjestöissä kannattaa siis olla hereillä”, kannusti Mäkinen.

Yritykset arvostavat järjestöjen taholta ennen muuta ammattimaista otetta – jos yhteishanketta lähdetään tekemään, siinä pitää olla tosissaan mukana.

Järjestöjen on myös hyväksyttävä yritysten toimintatavat: yritysten on tarkoitus tuottaa voittoa, Mäkinen muistutti perusasioista. Toisaalta yhteistyö voi olla järjestölle mahdollisuus päästä muokkaamaan yrityskulttuuria toivomaansa suuntaan.

”Monet yritykset voisivat olla kiinnostuneita kuulemaan järjestöjä esimerkiksi omia ympäristöohjelmiaan laatiessa”, Mäkinen vinkkasi.

Kepa lupaa tukea

Mäkisen ja Vilkkulan selvityksen pohjalta tehty ”Tehoa yritysyhteistyöhön” -käsikirja toimitetaan kaikille Kepan lähes 300 jäsenjärjestölle.

”Käsikirja on tarkoitettu tarkistuslistaksi erityisesti yritysyhteistyötä vasta harkitseville tai aloitteleville järjestöille”, Vikkula totesi.

”Kepa on sitoutunut tukemaan jäsenjärjestöjään yritysyhteistyössä, jos niin halutaan”, kuului Kepan toiminnanjohtajan Timo Lappalaisen viesti järjestöväelle.

Video: Kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyön eri muodot