Lukijat ovat tyytyväisiä Kepa.fi-sivustoon

Kepan pääsivustoa seuraavat etenkin naiset, akateemiset ja pääkaupunkiseudulla asuvat. Ja suurin motiivi on henkilökohtainen mielenkiinto.

Teksti: Jukka Aronen

Kepan pääverkkosivuston Kepa.fin lukijat ovat hyvin tyytyväisiä palveluun, kertoo Kepan huhtikuun lopulla tekemä nettikysely, johon vastasi 425 lukijaa.Tulosten mukaan sivustoa seuraavat pääosin naiset (78 prosenttia vastaajista), mutta naisten osuus on hieman laskenut edellisestä kyselystä, joka tehtiin vuonna 2009.Sivuston lukijat ovat myös pitkälti akateemisen koulutuksen saaneita (63 prosenttia) ja pääkaupunkiseudulla asuvia (60 prosenttia).Selkeästi suurin ryhmä eli 60 prosenttia ilmoitti seuraavansa sivustoa henkilökohtaisesta mielenkiinnosta. Neljäsosa sanoi käyvänsä sivustolla työssä tarvittavan tiedon takia ja 15 prosenttia järjestötoimintatiedon takia.Henkilökohtaisesta mielenkiinnosta seuraavien määrä on selkeästi laskenut vuodesta 2009. Ja yhä suurempi osa lukijoista on mukana järjestötoiminnassa. Taulukko: Lukijoiden ikäjakauma. Suurin ryhmä on 30-39-vuotiaat, mutta toisaalta alle 30-vuotiaita on 37 prosenttia.Tyytyväisyys korkeaaKepa.fi-sivustoon ollaan tyytyväisiä. Erittäin tyytyväisiä oli 28 prosenttia ja melko tyytyväisiä 69 prosenttia. Tyytymättömien osuus jäi hyvin marginaaliseksi (4 prosenttia).Erittäin tyytyväisten osuus kasvoi seitsemällä prosenttiyksiköllä edellisestä kyselystä, mutta muutos jää virhemarginaalin sisään.Kun kysyttiin sivuston hyviä puolia, lukijat kehuivat ulkoasua selkeäksi ja sen katsottiin tukevan tiedon helppoa löydettävyyttä.Sisällön osalta eniten kehuja saivat ajankohtaisuus, tiedon selkeä muotoilu, mielenkiintoisuus, monipuolisuus ja informatiivisuus.Huonoina puolina pidettiin liian täyteen ahdettua etusivua, vanhahtavaa ulkoasua, riittämätöntä hakutoimintoa, heikkoa mobiilikäyttöä ja epäselvää navigointirakennetta.Sivustolla ollut vaikutustaLukijat antoivat myös muutosideoita. Uutisia, kolumneja ja blogitekstejä halutaan nykyistä tiuhempaan tahtiin ja syvällisemmin kirjoitettuna. Ajankohtaisiin juttuihin kaivataan lisää kepeitä paloja ja kriittistä ajattelua.Näiden lisäksi toivotaan lisää tietoa englanniksi ja ruotsiksi, jäsenjärjestöistä, käytännön kehitysyhteistyöstä ja työpaikoista.Reilusti yli puolet eli 61 prosenttia lukijoista ilmoitti sivuston vaikuttaneen jollain tavalla heidän toimintaansa, useimmiten käyttäytymiseen kuluttajana.Uusi sivusto 2015Kyselystä saatuja tietoja käytetään Kepa.fi-sivuston uudistamiseen, ja uudistettu sivusto julkistetaan vuoden 2015 alkupuolella.Kepan verkkotoimitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita.PS. Vastaajien kesken arvottiin 10 kirjalahjakorttia. Arpa osui seuraaviin: Raimo Niemelä, Elina Vesala, Jussi Koiranen, Laura Siltala, Pirita Viljamaa, Reetta Palokangas, Emma Andersson, Silja Rajander, Elina Huerta ja Kirsi Kataja. Onnea voittajille!

,