Kepan vuonna 2008 teettämän kyselyn mukaan suomalaisetkin olisivat valmiita vapaaehtoiseen lentomaksujärjestelmään Kuva: Kepan vuonna 2008 teettämän kyselyn mukaan suomalaisetkin olisivat valmiita vapaaehtoiseen lentomaksujärjestelmään

Lentomaksuilla kerätty jo kaksi miljardia dollaria terveydenhuoltoon

Lentolippujen yhteydessä perityillä vapaaehtoisilla maksuilla on onnistuttu keräämään lähes kaksi miljardia dollaria kehitysmaiden kolmen yleisimmän taudin vastaiseen kamppailuun. Valtiollisen kehitysavun vähetessä innovatiiviset rahoitusmekanismit ovat entistäkin tarpeellisempia.

Teksti: Miina Poikolainen

WHO:n alainen UNITAID kehittää vaihtoehtoisia rahoitusmekanismeja kehitysyhteistyöhön ja hallinnoi hivin/aidsin, malarian ja tuberkuloosin vastaisia ohjelmia kehitysmaissa. Ohjelma saa yli 60 prosenttia rahoituksestaan vapaaehtoisista lentomaksuista.
Viime viikolla UNITAIDin puheenjohtaja, Ranskan entinen ulkoministeri Philippe Douste-Blazy ilmoitti, että lentomaksujärjestelmän kautta on vuodesta 2006 lähtien kerätty lähes kaksi miljardia dollaria yhteensä 15 eri maasta. Avustuksia on ohjattu 94 kehittyvään maahan.
Douste-Blazy totesi, että kahden miljardin dollarin kerääminen lentomaksujen avulla oli ”kivutonta” ja ”keino löytää uusia rahoitusmahdollisuuksia kehitystyöhön”.
Vapaaehtoinen lentomaksu lisätään lipun hintaan normaalin lentokenttäveron lisäksi. Maksu vaihtelee yhdestä neljäänkymmeneen dollariin riippuen siitä, ostaako lipun turisti- vai bisnesluokkaan.
Tarvetta innovatiiviselle rahoitukselle
Douste-Blazy totesi viime vuoden G20-kokouksessa, että finanssikriisin myötä valtioiden virallinen kehitysapu tulee vähenemään, ja vuosi 2011 voisi olla innovatiivisten rahoitusmekanismien vuosi. Hänen laskelmiensa mukaan pelkästään 0,05 prosentin transaktiovero pankkien välillä voisi tuottaa jopa 120 miljardia dollaria vuodessa. Vertailun vuoksi jokaisesta tupakka-askista perittävällä 1—5 sentin suuruisella verolla saataisiin kasaan 8 miljardia.
Douste-Blaizy toivoi, että hänen kesäkuussa tapahtuva vierailunsa saisi myös kasvavan Aasian liittymään UNITAIDiin. Alueella ostetaan 200 miljoonaa lentolippua joka vuosi, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Alueen liittyminen lentomaksujen piiriin kasvattaisi UNITAIDin terveydenhuolto-ohjelman rahoitusta merkittävästi.
Kepan vuonna 2008 teettämän kyselyn mukaan suomalaisetkin olisivat valmiita vapaaehtoiseen lentomaksujärjestelmään, jos sillä voitaisiin parantaa kehitysmaiden oloja ohjaamalla varoja esimerkiksi lääkehankintoihin. Maailmanlaajuisesti tällaisella verolla, joka nostaisi turistiluokan lipun hintaa yhdestä neljällä eurolla, voitaisiin kerätä peräti 10 miljardia euroa vuodessa.

Kepa.fi: Suomalaiset valmiita lentoveroon
ESS: Lentomatkustaja voi ostaa itselleen puhtaan omatunnon
UNITAID