Latinalaisamerikkalaiset naiset ovat vastuussa 30 prosentista alueen äärimmäisen köyhyyden vähenemisestä osallistumalla enemmän työelämään ja tienaamalla enemmän Kuva: Latinalaisamerikkalaiset naiset ovat vastuussa 30 prosentista alueen äärimmäisen köyhyyden vähenemisestä osallistumalla enemmän työelämään ja tienaamalla enemmän

Latinalaisen Amerikan keskiluokka kasvaa

Globaali lama osui miehiin kovemmin, naisten rooli on ollut tärkeä köyhyyden vähenemisessä.

Teksti: Carey L. Biron Kuva: Spectral Design

IPS — Latinalaisen Amerikan keskiluokka on kasvanut voimakkaasti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana se on lisääntynyt 50 prosentilla siitä huolimatta, että köyhyyden vähentämiseen on suhtauduttu laiskasti.Vuonna 2009 latinalaisamerikkalainen keskiluokka laajeni 152 miljoonaan ihmiseen, mikä on noin 30 prosenttia alueen väestöstä. Vuonna 2003 keskiluokkaan kuului vain 103 miljoonaa henkeä.Kehitystä selittävät Maailmanpankin mukaan kestävä kehitys sekä työpaikkojen ja tasa-arvon lisääntyminen.Jotkut maista ovat pärjänneet erityisen hyvin. Kolumbiassa 54 prosenttia väestöstä paransi varallisuuttaan. Brasilia vastaa yksin 40 prosentista koko alueen positiivisista muutoksista.Maailmanpankin määritelmän mukaan keskiluokan muodostaa ryhmä, jolla on alle 10 prosentin todennäköisyys pudota takaisin köyhyyteen. Osa köyhyyttä paenneista ei päässyt keskiluokkaan vaan jäi niin kutsuttuun haavoittuvaan luokkaan. Noin 38 prosenttia alueen väestöstä kuuluu tähän suurimpaan sosioekonomiseen ryhmään.Naiset aiheuttaneet nousunLatinalaisamerikkalaiset naiset ovat vastuussa 30 prosentista alueen äärimmäisen köyhyyden vähenemisestä osallistumalla enemmän työelämään ja tienaamalla enemmän, kertoo tutkija Stephanie Leutert washingtonilaisesta ajatuspajasta.”Kuten muuallakin globaali laskusuhdanne iski miesten tuloihin kovimmin. Latinalaisamerikkalaiset naiset vastasivat iskuun. Heidän ansiotaan oli yli puolet vuoden 2009 köyhyyden vähenemisestä.””Latinalainen Amerikka oli vuosia yksi maailman epätasa-arvoisimmista alueista, mutta nyt se on yksi harvoista, joissa epätasa-arvo on vähenemässä”, toteaa Maailmanpankin Latinalaisen Amerikan ja Karibian seudun pääekonomi Augusto de la Torre.Turvaverkkoja ja koulutustaDe la Torre ei kuitenkaan vielä kutsuisi tuloksia voitoksi. Heikompi kansainvälinen taloustilanne vaatii vahvaa politiikkaa maiden hallituksilta. Maailmanpankki korostaa erityisesti sosiaalisten turvaverkkojen reformeja sekä uusia investointeja koulutukseen.Vaikka Latinalaisessa Amerikassa on viime vuosikymmenenä ollut hyvin vähän köyhtymistä, synnyinolosuhteilla on yhä tärkeä merkitys. Tasa-arvoisia lähtökohtia tulisi parantaa.”Köyhät kärsivät kaksinkertaisesti, koska he ovat paitsi köyhiä, heillä on myös heikompi koulutus ja niin he myös pysyvät köyhinä. Tämä tilanne on parantunut, mutta liian hitaasti.”Hyvää kierrettä jahtaamassaVoimistuva keskiluokka voimistaa yleensä demokraattisia instituutteja, vähentää korruptiota ja parantaa julkisten palveluiden tasoa. Tätä kutsutaan hyväksi kierteeksi.Toisin kuin muualla maailmassa monet Latinalaisen Amerikan keskiluokan jäsenet eivät juuri ole osoittaneet halua edistää julkisen palvelun ja instituutioiden parantamista. Monet heistä ovat siirtyneet yksityiskoulujen ja yksityisten turvallisuusyritysten asiakkaiksi.”On riski, että alueella julkiset palvelut huononevat, kun keskiluokka ei käytä niitä. Tästä seuraa, ettei muutosta parempaan edes haluta. Hyvän kierre katkeaa”, toteaa de la Torre.