Lapsia varjellaan taantumalta Kaakkois-Aasiassa

Vuoden 1997 lamasta opittiin, että sosiaaliturvan leikkaaminen lisää lasten työntekoa.

Teksti: Marwaan Macan-Markar

IPS — Kaakkois-Aasian maat ehkäisevät lapsityövoiman
kasvua ja taantuman muita kielteisiä vaikutuksia lapsiin välttämällä sosiaaliturvan leikkaamista.
Kansainvälisen työjärjestö ILOn Aasian ja Tyynenmeren pääekonomisti Gyorgy Sziraczki sanoo, että maat ovat ottaneet opikseen vuoden 1997 pahasta lamasta. Tuolloin monen alueen maan reipas talouskasvu romahti pakkaselle ja lapset joutuivat töihin, kun miljoonat aikuiset menettivät leipäpuunsa.
”Sosiaalialan leikkaukset vuoden 1997 kriisin aikaan lisäsivät lapsityövoiman käyttöä. Nyt tätä virhettä ei ole tehty”, Sziraczki sanoo.
Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto ovat samoilla linjoilla. Vuoden 1997 apupakettien ehtona olivat sosiaalisektorin leikkaukset, mutta nyt niitä ei vaadita.
Kysyntä romahtanut 60 prosenttia
Loppukesällä 2008 alkanut talouskriisi on iskenyt voimalla Kaakkois-Aasian teollisuuteen, kaivosalaan, matkailuun ja kaupalliseen maatalouteen, Maailmanpankin tuore tutkimus
kertoo.
Vuoden 2009 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Vietnamin teollisuustuotteiden vienti supistui 30 prosenttia ja Indonesian melkein 40 prosenttia edellisvuoden vastaavasta.
Pankin mukaan Filippiineillä valmistettujen puolijohteiden ja elektroniikan kysyntä romahti 60 prosenttia vuoden 2009 alkupuoliskolla. Kambodzhassa vastaavaa on koettu sekä
vaatetus- että rakennusalalla.
Lapset pysyvät koulunpenkillä
Kun nykyinen taantuma alkoi purra Kaakkois-Aasiassa, työjärjestö ILO varoitti maiden hallituksia, että lapset saattavat joutua taas laman todellisiksi kärsijöiksi 1990-luvun tapaan.
Pääekonomisti Sziraczkin mukaan kehitys on ollut monessa maassa kuitenkin päinvastaista.
Esimerkiksi Indonesiassa lapset ovat pysyneet
koulunpenkillä, sillä maa on varannut neljä prosenttia neljän miljardin euron elvytyspaketistaan sosiaaliohjelmiin. Tavallisesti Indonesia käyttää vastaaviin tarkoituksiin yhden prosentin bruttokansantuotteestaan.
Indonesia on esimerkiksi tehostanut vuonna 2007 aloitettua perheiden tukiohjelmaa, jossa alle kymmenellä eurolla kuussa elävät perheet saavat terveydenhuollon ja koulutuksen lisäksi taloudellista apua. Avun ehtona on, että raskaana olevat naiset käyvät tarkastuksissa vähintään neljä kertaa ja lapset tuodaan terveyskeskukseen rokotettaviksi. Lasten on myös käytävä peruskoulu loppuun, eivätkä poissaolot saa ylittää 15:tä prosenttia tunneista.
Maailmanpankin mukaan myös Filippiinit, Malesia, Thaimaa, Laos ja Kambodzha ovat taantuman aikana sijoittaneet terveydenhoitoon ja koulutukseen.

Lapsityö on maailmanlaajuinen ongelma
Lauri Haapanen
 

Maailmassa arvioidaan olevan noin 220 miljoonaa alle 15-vuotiasta lapsityöntekijää. Heistä 70 prosenttia työskentelee maataloudessa (ILO).
Aasian ja Tyynenmeren alueella työskentelee 120 miljoonaa alle 15-vuotiasta. He muodostavat noin viidenneksen ikäryhmästään.
Lisäksi maailmassa arvioidaan olevan jopa 300 000 lapsisotilasta.
Lapsityövoiman laskemista vaikeuttaa se, että käsitykset siitä, kuka on lapsi ja mitä on lapsityö, vaihtelevat. Monista kehitysmaista ei ole myöskään saatavilla tarkkoja väestötilastoja (esimerkiksi kaikkia syntyneitä tyttölapsia ei rekisteröidä).
Maapallon alle 18-vuotiaista lapsista lähes 90 prosenttia asuu kehitysmaissa. Monissa maissa lapset osallistuvat arkityöhön. Vaikka se voi olla raskasta, ei oman perheen parissa opittua työtä katsota laittomaksi.
Lasten tekemän työn ja lapsityövoiman hyväksikäytön välille onkin pyritty tekemään selvä ero: haitallisella lapsityöllä, eli lapsityövoiman hyväksikäytöllä, tarkoitetaan työtä, joka heikentää lapsen terveyttä ja kehitystä.