Laos karkotti kehitysjärjestön maajohtajan

Laosin hallitus piti sveitsiläisjärjestö Helvetasin maajohtajan asennetta sopimattomana ja tekoja perustuslain vastaisena.

Teksti: Timo Kuronen

Laosin ulkoministeriö ilmoitti viime perjantaina sveitsiläisen kehitysjärjestö Helvetas Swiss Intercooperationin johdolle, että järjestön Laosin maajohtaja Anne-Sophie Gindroz on käyttäytynyt sopimattomasti, eikä enää nauti isäntämaan luottamusta. Gindroz sai 48 tuntia aikaa poistua maasta.Ulkoministeriön päätöksessä viitattiin kirjeeseen, jonka Gindroz lähetti Laosin avunantajille ja maassa toimiville kansainvälisille järjestöille marraskuun 21. päivänä, paria päivää ennen Laosin hallituksen ja avunantajien vuotuista ”pyöreän pöydän” kokousta.Kirjeessään Gindroz kritisoi Laosin hallitusta mielipiteen ja kokoontumisvapauksien rajoittamisesta esimerkiksi vaikeuttamalla paikallisten voittoa tuottamattomien yhdistysten rekisteröitymistä. Pyöreän pöydän kokoukseen pääsevät vain hallituksen kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt.”Työskentelemme vaikeassa ympäristössä: tämä on yksipuoluemaa, missä on hyvin vähän tilaa merkitykselliselle demokraattiselle keskustelulle, ja silloin kun tuosta rajatusta tilasta yritetään hyötyä, sitä seuraavat takaiskut”, Gidroz kirjoitti.Marraskuun 23. päivän kokoukseen osallistuneet avunantajat ja kansainväliset järjestöt päättivät tiukentaa Laosille annettavan avun läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta erityisesti infrastruktuurihankkeissa.”Kampanjoi hallitusta vastaan”Karkotuspäätöksessään Laosin ulkoministeriön kansainvälisten järjestöjen osaston johtaja Phavanh Nuanthasing ilmoitti Helvetasille, että Gindroz on kampanjoinut Laosin hallitusta vastaan eikä hän kunnioita Laosin perustuslakia, lakeja ja poliittista järjestelmää.Perusteeksi Nuanthasing osoitti kohdan pääministerin järjestöjä koskevasta säädöksestä vuodelta 2010:   ”kansainvälisten järjestöjen Laosissa työskentelevillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään on velvollisuus kunnioittaa Laosin lakeja, säännöksiä ja hienoa kulttuuria”.Laosin ulkoministeriö ilmoitti kuitenkin samalla, että Helvetas voi jatkaa arvokasta työtään maaseudun kehityshankkeissa uuden maajohtajan alaisuudessa.Laosin kehityskysymyksiä ruotivalla nettikeskustelupalstalla Gindrozin karkottaminen on otettu vastaan pääosin tyrmistyneenä. Gindroz itse lähetti palstalle viestin, jossa hän ei sano katuvansa puheitaan ja tekojaan.”Jatkan omantuntoni mukaan ja käytän vapauttani puolustaakseni toisten ihmisten vapautta”, Gindroz kirjoitti.Lokakuussa Laosissa järjestettiin Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumi, joka oli maan ensimmäinen kansainvälinen järjestökokous. Tapahtuma loi orastavaa toivoa kansalaisyhteiskunnan tilan laajenemisesta, vaikka Laosin hallituksen edustajat varmistivat sen, että kaikissa keskusteluissa kuultiin valtion virallinen kanta maata koskeviin kehityskysymyksiin.SwissInfo: Helvetas director forced to leave LaosRadio Free Asia: NGO Director Expelled