Kuolema kohtaa varmimmin kehitysmaiden köyhimmät lapset

Lapsikuolleisuus on laskenut, mutta kehitysmaiden sisällä kuolleisuudessa on edelleen suuria eroja varallisuuden mukaan, muistuttavat Unicef ja Pelastakaa lapset -järjestö ennen YK:n vuosituhattavoitteiden seurantakokousta.

Teksti: Sanna Jäppinen

KIRSI SALONEN

Sambiassa alle viisivuotiaiden kuolleisuus laski lähes 30 prosenttia vuosina 2001-2009. Silti kuolleisuus on edelleen 119 / 1000 lasta. Nämä pojat ovat selvineet lusakalaiseen Twikatanen yhteisökouluun.
Lapsikuolleisuuden vähentäminen kahdella kolmanneksella vuoden 1990 tasosta on tavoite numero neljä YK:n jäsenmaiden vuonna 2000 allekirjoittamassa vuosituhatjulistuksessa.
Tavoite olisi määrä saavuttaa vuonna 2015, mutta tähän mennessä laskua on saatu aikaan vasta 28 prosenttia, kertoo kansainvälinen Pelastakaa lapset (Save The Children ) -järjestö.
Vuosittain kuolee edelleen 8,8 miljoonaa vastasyntynyttä ja alle viisivuotiasta lasta, ja 99 prosenttia kuolemista tapahtuu kehitysmaissa.
”Neljä miljoonaa turhaa kuolemaa”
Myönteistä kehitystä on Pelastakaa lapset -järjestön mukaan se, että 68:sta erittäin korkean lapsikuolleisuuden maasta 19 näyttää saavuttavan vuosituhattavoitteen.
Jotta päästäisiin vielä parempiin tuloksiin, järjestö kehottaa nyt satsaamaan erityisesti kaikkein köyhimpiin lapsiin. Sen tuoreessa analyysissa käytiin läpi 42 kehitysmaata, ja todettiin että mitä köyhempiä lapset olivat, sitä varmemmin he kuolivat pieninä.
Jos tutkituissa maissa köyhimpien lasten kuolleisuusriski olisi ollut samaa luokkaa kuin vauraimpaan viidennekseen kuuluvien lasten, olisi viimeisen vuosikymmenen aikana säästytty neljältä miljoonalta kuolemalta, Pelastakaa lapset arvioi.
Unicefin tuoreet raportit ”Progress for Children” ja ”Narrowing the Gaps to Meet the Goals” tukevat Pelastakaa lapset -järjestön analyysia.
Unicefin tilastojen mukaan maailman köyhimmän viidenneksen lapsilla on kaksi kertaa suurempi riski alipainoon ja vajaakasvuisuuteen kuin rikkaimman viidenneksen lapsilla. Lisäksi kehitysmaissa maaseudulla asuvat lapset menehtyvät kaksi kertaa todennäköisemmin alle viisivuotiaina kuin kaupunkilaislapset.
New Yorkista odotetaan päätöksiä
Kehitysmaissa jatkuvasti lisääntyvää eriarvoisuutta pitäisi Pelastakaa lapset -järjestön mielestä kitkeä varmistamalla perusterveydenhuolto myös köyhimmille. Lasten ja odottavien äitien kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi neuvolapalveluja ja synnytystä ammatti-ihmisten valvonnassa sekä ennaltaehkäisyä ja hoitoa suurimpien lapsikuolleisuuden aiheuttajien eli keuhkokuumeen, ripulin ja malarian suhteen.
Unicefin pääjohtaja Anthony Lake korostaa, että kaikkein heikommassa asemassa oleviin keskittyminen tietää paitsi parempia tuloksia vuosituhattavoitteiden suhteen myös moraalista voittoa.
Vuosituhattavoitteiden tähänastisia saavutuksia ja jatkotoimia arvioidaan YK:n huippukokouksessa New Yorkissa 22.-24. syyskuuta.

Lisää tietoa aiheesta

Pelastakaa lapset -järjestön tiedote
Unicef: Progress for children -raportti (pdf)
Unicef: Narrowing the Gaps to Meet the Goals (pdf)