Muun muassa työturvallisuus ja työntekijöiden oikeudet nousivat esiin Kuva: Muun muassa työturvallisuus ja työntekijöiden oikeudet nousivat esiin

Köyhät haluavat valtaa ja ihmisoikeuksia

Paneelit Brasiliassa, Egyptissä, Intiassa ja Ugandassa peräänkuuluttavat tulevilta kehitystavoitteilta mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, ihmisoikeuksia, turvallisuutta, tasa-arvoa ja toimeentuloa.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Paul Prescott

YK:ssa viilataan paraikaa kehitystavoitteita, jotka korvaavat vuosituhattavoitteet vuoden 2015 jälkeen. Pääsihteeri Ban Ki-moonin odotetaan esittelevän tavoitteet YK:n yleiskokoukselle syyskuussa.Brittiläinen ajatushautomo IDS:n (Institute of Development Studies) ja Beyond2015-verkosto kysyivät köyhimmiltä ihmisiltä Brasiliassa, Egyptissä, Intiassa ja Ugandassa, mitä he odottavat tulevalta kehitykseltä. Paneelit neljässä maassa peräänkuuluttivat seitsemää asiaa.Korruptio pois yhteiskunnasta, laki ja järjestys valtaan. Myös marginaalisten ryhmien tulee voida osallistua yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin.Ihmisoikeudet. Niin sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset, poliittiset kuin kansalaisuuteen liittyvät oikeudet tulee taata kaikille. Erityistä huomiota pitää kiinnittää kaikkein köyhimpiin ja syrjäytyneisiin ihmisiin.Rauhaa ja turvallisuutta joka tasolla. Konfliktit tulee ratkaista rauhanomaisesti ja ilman väkivaltaa.Holistinen käsittely. Kaikki liittyy kaikkeen: kansa, ympäristö ja maiden hallitukset tarvitsevat toisiaan, joten ratkaisujen pitää olla kaikenkattavia.Mahdollisuuksien tasa-arvo. Erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo tarvitsee huomiota, mutta poistettava on myös epätasa-arvo mitä tulee kastiin, kieleen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, uskontoon ja asuma-alueeseen.Reilut ja turvalliset toimeentulot. Ugandassa ja Egyptissä toivottiin lisää investointeja työpaikkojen luomiseen ja taitoihin niihin pääsemiseen. Intiassa ja Brasiliassa sanottiin, että nykyinen systeemi käyttää ihmisiä hyväkseen ja peräänkuulutettiin työturvallisuutta ja työntekijöiden oikeuksia.Omavaraisuus. Riippuvuus muista maista ja yksityisestä sektorista tulisi minimoida. Intiassa ja Ugandassa toivottiin lisäksi, että sijoittajat tukisivat ja suojelisivat ihmisyhteisöjen intressejä niillä alueilla, joilla toimivat, erityisesti kun toimitaan luonnonvarasektorilla.IDS: Informing Post-2015 Development with Ground Level KnowledgeKepan Post 2015 -kehitystavoitteet -sivu