Komission uusi visio EU:n kehityspolitiikasta on ristiriidassa toimien kanssa

Euroopan komissio julkaisi tällä viikolla EU:n kehityspolitiikan tulevaisuutta koskevan kauaskantoisen vision, esityksen kehityspoliittiseksi konsensukseksi, joka on selvässä ristiriidassa EU:n nykyisten toimien kanssa. EU:n viimeaikaiset päätökset ovat herättäneet kansalaisjärjestöissä huolta kehitysyhteistyön valjastamisesta EU:n omien lyhytnäköisten tavoitteiden ajamiseen. Jäsenmaiden ja parlamentin on nyt vaadittava komissiota toimimaan visionsa mukaisesti.

EU:n vuodelta 2005 peräisin olevaa kehityspoliittista konsensusta uudistetaan parhaillaan. Syyskuussa 2015 sovitut kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma, Agenda 2030, koskevat kaikkia maita, ja niiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia nykyisiin politiikkoihin. EU:n kehityspoliittisen konsensuksen päivittämisellä tarkoituksena on osoittaa, kuinka unioni vastaa kestävän kehityksen haasteeseen kehityspolitiikassaan.

EU:n kehitysyhteistyötä ei saa valjastaa ihmisten liikkumisen estämiseen

EU:n kehitysyhteistyön päätavoite on köyhyyden poistaminen. Komissio toistaa tämän sanoman uudessa kehityspoliittisessa visiossaan, ja toteaa samaan hengenvetoon, että kehitysyhteistyötä ei tule ohjata muualle. Tiedonanto kiinnittää lisäksi huomiota muuttoliikkeen positiivisiin seurauksiin, ja siihen, että ihmisten mahdollisuus liikkua myös edistää kestävää kehitystä.

“Komission kauniit puheet EU:n kehityspolitiikan ohjaavista periaatteista ja muuttoliikkeestä ovat räikeässä ristiriidassa tänä vuonna tehtyjen päätösten kanssa,” huomauttaa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n pääsihteeri Rilli Lappalainen.

“EU:n sopimukset muun muassa Turkin ja Afganistanin kanssa asettavat kehitysyhteistyön ehdoksi, että maat estävät ihmisten liikkumisen. Kehitysyhteistyö on valjastettu EU:n rajojen varjelemiseen. Tämä sotii niin EU:n kehityspolitiikan päätavoitetta kuin avun tuloksellisuutta koskevia kansainvälisiä sopimuksia vastaan.”

”On vaikea uskoa, että komission visio ja käytännön toimet tulevat samasta luukusta. Kansalaisjärjestöt toivovat, että komission nyt esittämä visio kääntää viime vuosien huolestuttavan kehityskulun takaisin kehitysyhteistyön tavoitteita ja EU:n perusarvoja kunnioittavalle linjalle,” Lappalainen tiivistää.

Kestävä kehitys edellyttää johdonmukaista toimintaa

Komission visio EU:n kehityspolitiikan tulevaisuudesta tunnistaa, että uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma, Agenda 2030, edellyttävät EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen nykyistä parempaa yhteensovittamista.

Eurooppalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö CONCORD vaati viime viikolla julkaisemassaan raportissa, että EU ottaa Suomesta mallia, ja laatii kestävän kehityksen strategian, joka kattaa sekä sisäiset ja ulkoiset politiikat. Suomen kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa laaditaan parhaillaan pääministeri Juha Sipilän johdolla, ja sen odotetaan valmistuvan vuodenvaihteessa.

EU:n kestävän kehityksen strategiaa on kansalaisjärjestöjen lisäksi vaatinut myös Euroopan parlamentti jo toukokuussa. Komission niin ikään tällä viikolla julkaisemassa kestävää kehitystä koskevassa tiedonannossa tämä vaatimus on kuitenkin jätetty huomiotta.

“Komissio epäonnistui uusien ratkaisujen tarjoamisessa ja lykkäsi kestävää kehitystä tukevien aloitteiden tekemisen vuoden 2020 toiselle puolelle. Käytännössä se siis pesi kätensä ja siirsi vastuun seuraavalle komissiolle,” sanoo Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori ja CONCORDin kestävän kehityksen työn toinen puheenjohtaja Jussi Kanner.

”Emme voi odottaa neljää vuotta ennen kuin ryhdymme toimiin. Agenda 2030 edellyttää Euroopan politiikan suunnanmuutosta ja muutoksen on alettava nyt,” painottaa Kanner. “EU:n jäsenmaiden ja parlamentin on vaadittava komissiota toimimaan.”

Mikä kehityspoliittinen konsensus? 

Euroopan komissio julkaisi tiistaina 22. marraskuuta visionsa EU:n kehityspolitiikan tulevaisuudesta, uudesta kehityspoliittisesta konsensuksesta. Edellinen vuonna 2005 laadittu konsensus määritteli Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden kehityspolitiikan suunnan yli vuosikymmenen ajaksi. Komission ehdotus etenee seuraavaksi EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsittelyyn. Tavoitteena on päästä sopuun Euroopan unionia ja kaikkia sen jäsenmaita koskevasta kehityspoliittisesta konsensuksesta kesään 2017 mennessä. Komissio julkaisi samana päivänä myös tiedonannot kestävästä kehityksestä ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maita koskevasta Cotonou-sopimuksesta.

Lue lisää

Komission esitys EU:n kehityspoliittiseksi konsensukseksi
Komission esitys kestävästä kehityksestä
CONCORD Europen raportti ’Sustainable Development: The stakes could not be higher’