Komission ehdotus EU:n budjetin raameiksi – kehitysapu prioriteettilistan hännillä

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Ulkosuhteiden rahoituksen ehdotetaan kasvavan määrällisesti. Ulkoisen rahoituksen yhdistäminen yhteen välineeseen voi asettaa etusijalle EU:n omat ulkopoliittiset intressit vaarantaen pitkäjänteisen kehitysavun.

EU:n ulkosuhteiden rahoituksen määräksi komissio ehdottaa 123 miljardia, mikä tarkoittaa noin 10 prosenttia koko rahoituskehyksestä. Ehdotettu ulkoisen rahoituksen rakenne poikkeaa nykyisestä huomattavasti: kehitysyhteistyö on sulautettu osaksi naapuruussuhteita, kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä koskevaa välinettä. Tällä hetkellä kehitysyhteistyötä rahoitetaan useista maantieteellisistä ja temaattisista välineistä.

Osa ulkosuhteiden rahoituksesta jätettäisiin komission ehdotuksen mukaan sitomattomiksi varoiksi.  Nousevat haasteet ja prioriteetit -otsakkeen alaisia varoja voitaisiin käyttää joustavasti esimerkiksi vakauden edistämiseen ja muuttoliikekysymyksiin. Tämä altistaa kehitysyhteistyön vielä nykyistäkin enemmän EU:n lyhytnäköiselle oman edun tavoittelulle. Jo nyt EU:n kehitysavulla rahoitetaan turvallisuustoimia ja muuttoliikkeen hallintaa, vastoin kehitysyhteistyön perimmäistä tarkoitusta.

Kehitysyhteistyöjärjestöt ovat olleet huolissaan kehitysavun asemasta ulkoisen rahoituksen yhdistyessä. Vaarana on, että EU:n ulkopoliittiset tavoitteet ajavat köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen ohi. Lisäksi temaattisten rahoitusvälineiden kadotessa on riskinä, että esimerkiksi ihmisoikeustyöhön ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi suunnatut varat vähenevät.

Kestävä kehitys on ehdotuksessa läsnä, vaikkakaan ei kovin vahvasti. Kestävyys on yksi neljästä komission ehdotusta ohjaavasta periaatteesta vaurauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden lisäksi. Ehdotuksessa viitataan myös tämän vuoden lopussa julkaistavaan pohdinta-asiakirjaan, jonka avulla kestävän kehityksen tavoitteet on tarkoitus saada vahvemmin osaksi EU:n kaikkea toimintaa.

EU:n kehitysministerit keskustelevat komission ehdotuksesta 22. toukokuuta. Tarkempi ehdotus ulkoisten välineiden toiminnasta julkaistaan kesäkuun puolivälissä. Tämän jälkeen neuvottelut siirtyvät jäsenmaille.

Lisätietoja:

Komission ehdotus monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2021-2027
Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin tiedote aiheesta
CONCORDin raportit kehitysavusta käyttämisestä turvallisuuskysymyksiin ja muuttoliikkeen hallintaan