Komissiolta raportti kehityspoliittisesta johdonmukaisuudesta: Edistystä ja haasteita

Komissio on julkaissut joka toinen vuosi ilmestyvän raportin kehityspoliittisesta johdonmukaisuudesta (EU 2013 Report on Policy Coherence for Development). Raportin tarkoituksena on selvittää, onko EU:n ja sen jäsenmaiden toiminta linjassa kehitystavoitteiden -kuten köyhyyden poistamisen- kanssa myös muilla politiikan aloilla kuin kehityspolitiikassa.

Raportissa arvioidaan EU:n ja sen jäsenmaiden toiminnan johdonmukaisuutta erityisesti kaupan, maatalouden, turvallisuuden ja muuttoliikkeen alueilla. Komission raportin mukaan esimerkiksi eurooppalaisten yritysten ja kehittyvien maiden välisen raaka-ainekaupan maksuliikenne on aiempaa läpinäkyvämpää.

Komission mukaan edistystä on tapahtunut. EU:n raaka-ainepolitiikassa annetaan nykyään paljon painoarvoa kehittyvien maiden hallinnon ja läpinäkyvyyden parantamiseksi, mikä tukee taistelua kehittyvissä maissa tapahtuvaa veronkiertoa ja korruptiota vastaan. Tässä yhteydessä EU:n lippulaiva on toimintasuunnitelma metsälain, hallinnon ja kaupan vahvistamiseksi (FLEGT), jolla pyritään kitkemään laittomia hakkuita ja laittoman puutavaran tuomista EU:n markkinoille.

Raportin mukaan EU ajaa kehittyvien maiden ruoantuottajien pääsyn helpottamista EU:n markkinoille, mikä luo kasvua ja työpaikkoja. EU ja sen jäsenmaat yhdessä ovat maailman suurin kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tarjoaja.

EU:n kehityskomissaari Andris Piebalgs kommentoi raporttia: ”Kehityspoliittinen johdonmukaisuus on ollut listani kärkipäässä mandaattini alusta asti ja sen tulee säilyä EU:n toiminnan keskiössä myös tulevaisuudessa kestävän kasvun ja kehityksen saavuttamiseksi”. Kansainvälisessä keskustelussa vuoden 2015 jälkeisen ajan tavoitteista on myös alleviivattu politiikkajohdonmukaisuuden tärkeyttä.

EU on edelleen ainoa maailmassa, joka on virallisesti sitoutunut noudattamaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta toiminnassaan. Myös useat jäsenmaat tuottavat omia raporttejaan kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutumisesta. EU:n tekemästä edistyksestä huolimatta suurin haaste unionille on edelleen johdonmukaisuuden mittaaminen ja selkeiden tavoitteiden ja indikaattorien – mukaan lukien epäjohdonmukaisuudesta koituvan hinnan – määrittäminen konkreettisempien tulosten saavuttamiseksi.

Kansalaisjärjestöjen syyskuussa julkaisema Spotlight-raportti ei anna yhtä positiivista kuvaa EU:n toimista kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistämisessä. Järjestöjen raportti kertoo konkreettisin esimerkein, miten tietyt EU:n politiikat vaikuttavat kielteisesti kehitysmaiden ruokaturvaan, kehitysrahoitukseen, luonnonvarojen hallintaan ja ilmastonmuutoksen kohtaamiseen. Erityisesti Spotlight-raportissa kritisoidaan sitä, miten rikkaat maat lähettävät miljardeja köyhille maille kehitysapuna saadakseen rahat toista kautta takaisin veronkierron muodossa.

Järjestöjen mielestä EU ei ole onnistunut noudattamaan Lissabonin sopimukseen kirjattua velvoitettaan, jonka päämääränä on varmistaa kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutuminen kaikilla politiikanaloilla.

Lue lisää:

Komission tiedote: New report shows progress in better coordinating EU policies help to overcome poverty worldwide (4.11.2013)
Komission raportti: EU 2013 Report on Policy Coherence for Development (31.10.2013)
Kehyksen uutinen: Spotlight-raportti: Veronkierto maksaa kehitysmaille miljardeja vuosittain (18.9.2013)