Komissiolta esitys tulevien kehitystavoitteiden rahoituksesta

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa tiedonannon koskien köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen rahoitusta vuosituhattavoitteiden jälkeisellä ajalla. Komissio peräänkuuluttaa innovatiivisia keinoja ja universaalia lähestymistapaa.

Komission tuore asiakirja pohjautuu aiemmalle Decent life for all -tiedonannolle, jossa linjattiin EU:n kantoja vuosituhattavoitteiden jälkeiselle ajalle. Samalla kun keskustellaan uusista kehitystavoitteista, tulee pohtia myös rahoituslähteitä ja muita keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoitusta koskeva tiedonanto korostaa kokonaisvaltaisuutta ja yhtenäistä lähestymistapaa kehitysrahoitukseen.

”Tämä on iso askel kohti vuosituhattavoitteiden jälkeisen ajan tavoitteita. Meidän tulee suunnata katse kohti uusia, innovatiivisia ja luotettavia tapoja köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi,” totesi kehityskomissaari Andris Piebalgs tiedonannon julkistamisen yhteydessä.

Vaikka tiedonannon painopiste onkin kehitysmaissa, lähestymistapa kehitysrahoitukseen on universaalisti sovellettavissa.

EU, muiden muassa, on esittänyt, että vuoden 2015 jälkeisten tavoitteiden tulee olla universaaleja eikä koskea pelkästään köyhimpiä maita.

Komission tiedonannossa mainitaan muuan muassa seuraavat suuntaa-antavat periaatteet vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden rahoittamiseksi:

Rahoituksen tulee kulkea käsi kädessä poliittisten tavoitteiden kanssa. Rahoitusta pitää suunnata sinne, missä sitä tarvitaan eniten, mutta sen käytössä pitää huomioida myös innovatiivisuus ja tehokkuus parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
Kaikki rahoituslähteet tulee nähdä osana kokonaisuutta mukaan lukien virallinen kehitysapu (ODA) matalan tulon maille.
Nousevat taloudet ja ylemmän keskitulon maat osallistuvat tasapuolisesti köyhimpien ja hauraimpien maiden avustamiseen.
Kaikkien poliittisten päämäärien tulee olla toisiaan tukevia, jotta jokainen kehitykseen käytetty euro edistäisi samanaikaisesti useampien tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi parantunut ruokaturva on olennaista köyhyyden vähentämisessä, ja se voidaan saavuttaa pitämällä huolta biodiversiteetin ja metsien hyvinvoinnista. Metsien ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen puolestaan edesauttaa ilmastonmuutoksen torjumisessa.
Kumppanimailla tulee olla ensisijainen päätäntävalta  rahoituslähteistä sovittaessa.

 

Lue lisää:

Komission tiedonanto: Beyond 2015: towards a comprehensive and integrated approach to financing poverty eradication and sustainable development (16.7.2013)
Komission tiedote: EU proposes common approach to financing poverty eradication and sustainable development (16.7.2013)
The Guardian: Pool development aid to stamp out poverty, says European commission (17.7.2013)