Liikkeellelaskuperiaate tekee rahoitusmarkkinaveron kiertämisestä vaikeampaa. Kuva: Liikkeellelaskuperiaate tekee rahoitusmarkkinaveron kiertämisestä vaikeampaa.

Komissio vaikeuttaisi rahoitusmarkkinaveron kiertoa

Euroopan komission ehdotus laajentaa 11 EU-maan rahoitusmarkkinaveron vaikutuspiiriä niin sanotun liikkeellelaskuperiaatteen avulla.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Denis Opolja

Euroopan komissio julkisti 14. helmikuuta ehdotuksensa EU:n 11 jäsenmaan uudeksi rahoitusmarkkinaveroksi. Veron aikovat ottaa käyttöön Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Ranska, Saksa, Slovenia, Slovakia ja Viro. Tavoitteena on hillitä rahoitusmarkkinoiden keinottelua keräämällä veroa jokaisesta osake- ja lainakaupasta vähintään 0,1 prosenttia ja johdannaiskaupasta 0,01 prosenttia.

Komission ehdotus laajentaisi veron vaikutuspiiriä ja tekisi sen kiertämisestä vaikeampaa. Jo aiemmin oli määritelty niin sanottu kotipaikkaperiaate (residence principle), eli että veroa sovelletaan kaikissa kaupoissa, joissa on mukana yksikin taho, jonka kotipaikka sijaitsee veroon sitoutuneessa maassa – riippumatta siitä, missä kauppaa käydään.

Nyt ehdotuksessa on mukana myös niin sanottu liikkeellelaskuperiaate (issuance principle). Tämä tarkoittaa sitä, että veroa sovelletaan myös kaikkiin sitoutuneissa maissa liikkeelle laskettuihin rahoitusinstrumentteihin, siis esimerkiksi juuri osakkeisiin ja johdannaisiin, vaikka niillä kauppaa käyvien osapuolien kotipaikat olisivat veroalueen ulkopuolella.

Liikkeellelaskuperiaate herätti saman tien vastustusta veron ulkopuolelle jättäytyneissä EU-maissa. Esimerkiksi brittihallituksen mielestä vero ”vaarantaa kasvun”, koska se vaikuttaa paitsi pankkien ja rahoituslaitosten myös suuryritysten toimintaan, Telegraph-lehti kirjoittaa.

Rahoitusmarkkinaverosta Robin Hood -veroksi?

Euroopan komission arvion mukaan 11 maan rahoitusmarkkinavero voisi tuottaa vuodessa 30-35 miljardia euroa. Rahoitusmarkkinaveron puolesta vuosia kampanjoineet järjestöt pitävät nyt avainkysymyksensä sitä, mihin verokertymät aiotaan käyttää.

Komissio jättää tässä vaiheessa päätöksen verovarojen suuntaamisesta jäsenmaille, mutta suosittaa kohteiksi ”julkista taloutta, kasvua edistävää toimintaa tai kehitysapua”.

”Jotta verosta saadaan todellinen ’Robin Hood -vero’, pitää EU:n päättäjien sitoutua suuntaamaan huomattava osa tuloista köyhyyden vastaiseen työhön kotona ja maailmalla sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen”, toteaa kansainvälisen Oxfam-kansalaisjärjestön EU-asiantuntija Nicolas Mombrial järjestön tiedotteessa.

Oxfam toteaa, että nyt veron ulkopuolelle jääneiden EU-maiden  kansalaisten on korkea aika vaatia päättäjiltä perusteluja siihen, miksi nämä vastustavat veroa, jonka kohteena ovat keinottelijat, jonka avulla kerätään miljardeja ja joka on suunniteltu suojaamaan reaalitaloutta.

Komission arvio uuden veron käyttöönotosta on vuoden 2014 alku. Jotta tavoitteeseen päästään, täytyy veroaloitteessa mukana olevien jäsenmaiden päästä yksimielisyyteen veron sisällöstä tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä, kirjoittaa Europolitics-uutispalvelu.

Europolitics: Commission unveils new FTT proposal
Oxfamin tiedote: A real smart FTT will be a Robin Hood Tax to fight poverty and climate change
The Telegraph: EC unveils plans for ’Tobin Tax’ in eleven nations
Kepa.fi: EU näytti vihreää valoa rahoitusmarkkinaverolle