Komissio julkaisi esityksen EU:n ulkosuhteiden rahoituksesta

Euroopan komissio julkaisi torstaina 14. kesäkuuta esityksensä EU:n ulkosuhteiden rahoituksesta vuosien 2021-2027 rahoituskehyksessä. Esityksessä ulkosuhteiden rahoituksen määrä kasvaa, mutta järjestöjä huolestuttaa, että ulkosuhteiden rahoitusvälinen yhdistäminen ja esityksessä korostuva joustavuus ohjaa kehitysyhteistyövaroja muihin ulkopoliittisiin tavoitteisiin.

EU:n tulevassa rahoituskehyksessä EU:n ulkosuhteiden rahoitus on koottu Neighbourhood, Development and International Cooperation -rahoitusvälineen alle. Rahoitusvälineiden yhdistämisen taustalla on ollut halu lisätä ulkosuhteiden rahoituksen joustavuutta.

Komission esityksessä säilyy kansalaisyhteiskuntaa tukeva ohjelma. Nykyinen ihmisoikeuksia ja demokratiaa tukeva instrumentti taas on sisällytetty esitykseen temaattiseksi ohjelmaksi. Näiden kahden ohjelman osuus instrumentin kokonaisrahoituksesta on kuitenkin erittäin pieni, yhteensä vain noin 3 prosenttia. Rahoituksen kasvu kohdistuukin maantieteellisiin ohjelmiin, erityisesti EU:n naapurialueisiin ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Lisäksi 10,2 miljardia euroa ohjataan toistaiseksi kohdentamattomaan puskurirahastoon.

Eurooppalaisia kehitysjärjestöjä huolestuttaa, että rahoitusinstrumenttien yhdistämisestä ja joustavuudesta seuraa, että kehitysyhteistyö jää muiden EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden varjoon. Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORD kiinnittää huomiota myös siihen, että esityksessä kehitysrahoituksen ja lainojen yhdistäminen eli blending esitetään ehdotuksessa kaikkeen soveltuvana rahoitusinstrumenttina. CONCORD suhtautuu varautuneesti kehitysyhteistyövarojen ohjaamiseen yksityissektorin investointeihin, sillä myös yhdistelmärahoituksessa kehitysyhteistyön päätavoitteet saattavat jäädä toissijaisiksi suhteessa EU:n ja yksityissektorin intresseihin.

Lue lisää:

Komission ehdotus: The Neighbourhood, Development and International Cooperation (NDICI)
CONCORDin tiedote: EU budget: development aid blended with foreign policy objectives