EU-komissaari Neven Mimica
EU-komissaari Neven Mimica Kuva: EU-komissaari Neven Mimica

Komissaari: ”Haluamme olla paras kehitysrahoittaja maailmassa”

Ensimmäistä kertaa kestävän kehityksen edistymisestään raportoinut EU kiillotti kilpeään Suomen ja EU:n tapahtumassa YK:ssa.

Teksti: Mirka Kartano Kuva: Fingo

EU raportoi loppuviikosta ensimmäistä kertaa Agenda 2030 -saavutuksista YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisessa forumissa. Yhdessä EU:n puheenjohtajamaa Suomen kanssa järjestetyssä tilaisuudessa puhuneen EU-komissaari Karmenu Vellan mukaan kestävä kehitys on osa eurooppalaista identiteettiä ja se ohjaa Euroopan tulevaisuutta myös jatkossa.

Vellan mukaan tämän hetken kestävän kehityksen haasteina on löytää vuoteen 2030 mennessä keinoja jakaa hyvinvointia niin, että se ei tapahdu ympäristön kustannuksella. Kunnianhimoisesta sosiaalipolitiikasta huolimatta, hyvinvointi ei myöskään vielä tavoita kaikkia eurooppalaisia. Komissaarin mielestä EU on onnistunut valtavirtaistamaan kestävän kehityksen tavoitteet, mutta se ei vielä riitä.

”Tarvitsemme vihreän ja inkluusiivisen talouspolitiikan vuoteen 2030 mennessä”, Vella arvioi.

Suurin haluaa olla myös paras

Kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Nevan Mimican mukaan EU on edistynyt erityisesti kehitysyhteistyöllään, jolla on tuettu muun muassa naisia, nuorten työllisyyttä ja vesi- ja energiaprojekteja. Volyymiä EU:lla riittää, sillä viime vuonna 60 prosenttia virallisesta kehitysrahoituksesta tuli EU:sta.

”Olemme suurin kehitysrahoittaja, mutta se ei riitä – haluamme olla myös paras. Tämä vaatii yhteistyötä ja kumppanuuksia koko Agenda 2030:n ympärillä”, Mimica linjasi.

Kansalaisyhteiskuntaa tilaisuudessa edustaneen eurooppalaisen kehitysjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin johtaja Tanya Coxin mukaan EU:n on nyt lunastettava puheensa. 

“Kyllä, EU on suurin kehitysrahoittaja, mutta komission ehdottamassa EU:n budjetissa kestävä kehitys kuitenkin loistaa poissaolollaan”, Cox huomautti.

Selkeät askelmerkit puuttuvat

Tilaisuudessa puhunut opetuministeri Li Andersson (vas.) nosti puheessaan esiin Suomen saavutuksia kestävän kehityksen saralla. 

”Suomi haluaa johtaa esimerkillään. Siksi haluamme olla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä maa vuoteen 2030 mennessä, nostaa suomalaisten koulutustasoa ja tehdä Suomesta hiilivapaan vuoteen 2025 mennessä”, ministeri Andersson linjasi.

Raportointia New Yorkissa seurannut Fingon kestävän kehityksen asiantuntija Jussi Kanner on tyytyväinen, että EU neljä vuotta kestäneen painostuksen jälkeen vihdoin raportoi YK:lle ja, että se tapahtuu Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Kanner komppaa opetusministeri Anderssonia siitä, että Suomi voi johtaa esimerkillään ja samalla vauhdittaa EU:n toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Tilaisuudessa kuultuja puheenvuoroja hän kuitenkin kuvaa ”kilven kiillotukseksi”.

”Komissaarien puheenvuoroissa annettiin liioitellun ruusuinen kuva EU:n edistymisestä. Tosiasiassa EU on vielä kaukana Agenda 2030:n jalkauttamisesta. Puheiden sijaan tarvitaan selkeä toimeenpanosuunnitelma kestävän kehityksen -tavoitteiden totettaumiseksi”, Kanner vaatii.

Lue lisää EU:n kestävän kehityksen etenemisestä:

Eurostatin SDG-raportti 2019 (pdf)
Synteesiraportti EU:n ja sen jäsenmaiden kehityspoliittisesta tuesta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (pdf)
Kohti kestävää Eurooppaa 2030 – EU:n pohdinta-asiakirja (pdf)
EU:n raportti kehitystä tukevasta politiikkajohdonmukaisuudesta 2019