Kroatialainen Gordan Bosanac ja Rilli Lappalainen haastattelussa
EU-puheenjohtajuushankkeen kapula siirtyi Fingon Rilli Lappalaiselta kroatialaisen CROSOL-järjestön Gordan Bosanacille.

Kohti kestävämpää Eurooppaa – Mitä EU-puheenjohtajuushankkeesta jäi käteen?

EU-puheenjohtajuuskausi on iso rutistus jokaiselta vuorollaan puheenjohtajana toimivalta maalta. Kausi on ollut vähintään yhtä vauhdikas myös järjestösektorilla, jossa puheenjohtajatrion kattojärjestöt FOND, Fingo ja CROSOL yhdistivät voimansa ajaakseen kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa Euroopan unionia ja maailmaa.

Suomen kolmas puheenjohtajuuskausi osui EU:n taitekohtaan, jossa uusi parlamentti ja komissio vasta aloittelivat työtään. Kausi päättyi vuodenvaihteessa, ja samalla kapula siirtyi järjestöjen yhteisessä Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019—2021 -hankkeessa Fingolta kroatialaiselle CROSOLille. Kroatian kauden jälkeen hanketta jatkavat Saksa, Portugali ja Slovenia. 

Mitkä ovat Fingon tärkeimmät saavutukset EU-puheenjohtajuuskaudella?

,

Mitä saimme aikaan EU-puheenjohtajuushankkeessa? Katso englanninkielinen visualisaatio hankkeen saavutuksista!

,

Järjestöjen vahvistunut yhteistyö 

Euroopan unioni on muutosten keskellä, ja monet unionin tärkeimmistä perusarvoista kohtaavat vastustusta ympäri Euroopan. Järjestöt tekevät tärkeää työtä ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistämiseksi, mutta nyt jos koskaan järjestöjen on tärkeää panostaa kansallisen vaikuttamistyön lisäksi myös kansainväliseen yhteistyöhön. 

Suomi oli EU-puheenjohtajana kolmatta kertaa, kun Romanialle ja Kroatialle kyseessä oli ensimmäinen puheenjohtajuuskausi. Fingon edeltäjät Kepa ja Kehys ovat tehneet vaikuttamistyötä jo aiempinakin puheenjohtajuuskausina. Käytännön kokemuksen jakaminen ja vertaisoppiminen oli tärkeä osa hanketta. 

Yhteisten prioriteettien ja tavoitteiden lisäksi jokaisella järjestöllä oli omat prioriteettinsa. Suomen puheenjohtajuuskaudella vahvasti esiin noussut oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen on erittäin tärkeä teema kroatialaiselle CROSOLille.  

”Olimme todella tyytyväisiä siitä, miten vahvasti Suomi puolusti oikeusvaltioperiaatetta EU-puheenjohtajana. Oikeusvaltioperiaate on yksi CROSOLin tärkeimmistä teemoista puheenjohtajuuskauden aikana. Suomen valtion kannat olivat lähes yhteneviä CROSOLin ajamien kantojen kanssa”, CROSOLin vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntija Gordan Bosanac sanoo. 

Eurooppalaisten järjestöjen yhteistyön vahvistumisen lisäksi myös moni suomalainen järjestö osallistui aktiivisesti Fingon EU-puheenjohtajuuskauden hankkeeseen. Järjestimme yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa erilaisia tapahtumia, kokosimme suosituksia ja yhteisiä viestejä päättäjille. Yhteensä 11 järjestöä osallistui esimerkiksi Tasa-arvoisen EU:n tekijät -kampanjaan, jossa haastoimme suomalaiset ministerit kertomaan tasa-arvoteoistaan EU-puheenjohtajuuskaudella. 

13 tapahtumaa ja tilaisuutta 

Fingo järjesti osana EU-puheenjohtajuuskauden hanketta yhteensä 13 tapahtumaa. Osa tapahtumista oli kaikille avoimia, kuten yhteistyössä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kanssa Jokainen hukkunut on liikaa – Humaaneja ratkaisuja EU:n pakolaistilanteeseen -keskustelutilaisuus ja Kestävän kehityksen toimikunnan, Helsingin yliopiston ja Kestävän kehityksen seuran kanssa järjestetty EU:n ja Afrikan tulevaisuuteen pureutunut Financing for Sustainable Development in Africa.

Osa tilaisuuksista taas oli tarkoitettu kohdennetulle yleisölle, kuten Fingon jäsenjärjestöjen edustajille tai esimerkiksi yhteistyössä ulkoministeriön kehitysviestinnän yksikön kanssa järjestetty tilaisuus kesätoimittajille.

Yhteensä tapahtumamme keräsivät puheenjohtajuuskauden aikana huikeat 1 200 kävijää.

Suurimmat tapahtumat EU-puheenjohtajuuskaudella olivat kestävän talouden Beyond Growth -konfrenssi sekä Bridge47-hankkeen Envision 4.7. -tapahtuma, joka oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallista ohjelmaa. 

”Kestävää taloutta ei voida ajaa ilman sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Beyond Growth -konferenssiin osallistui 180 ihmistä yli sadasta organisaatiosta. Edustettuina olivat järjestöt, yliopistot, yksityinen sektori, valtiohallinto ja poliitikot”, Fingon kestävän talouden asiantuntija Elina Mikola sanoo.  

Päättäjätapaamisia ja kahdeksat suositukset kohti kestävämpää tulevaisuutta 

Fingon tiimi tapasi EU-puheenjohtajuuskauden aikana päättäjiä yli 40 tapaamisessa. Kokosimme päävaikuttamisviestimme yhteensä kahdeksaan erillisiin suosituksiin. Osa suosituksista kohdennettiin suoraan päättäjille ja osan tavoitteena oli myös tarjota järjestöjen näkemykset helposti suuremman yleisön saataville. 

Suurimmat onnistumiset saavutetaan yhteistyöllä ja myös monien suosituksien takana oli Fingon ja trion lisäksi myös muita järjestöjä ja toimijoita. Beyond Growth -suositukset ja Envision 4.7. -suositukset laadittiin yhteistyössä kaikkien tapahtuman osallistujien kanssa.  

Vaikuttamistyössä puoli vuotta on lyhyt aika, joten Fingon tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa jatkuu aktiivisesti myös puheenjohtajuuskauden päätyttyä. Konkreettisina saavutuksina voidaan kuitenkin nyt jo mainita esimerkiksi Beyond Growth -suositusten päätyminen EU:n yleisten asioiden neuvoston päätelmiin kestävän kehityksen Agenda2030:n edistämisestä EU:ssa. 

Järjestöjen ääni kuului yhteiskunnassa 

Hankkeen tavoitteena oli saada myös näkyvyyttä vaikuttamisteemoillemme: kestävälle kehitykselle, kehityspolitiikalle, ihmisoikeuksille ja kansalaisyhteiskunnan tilalle. Tavoitteena oli saavuttaa hankkeen viestinnällä myös uusia kohderyhmiä. 

Puheenjohtajuuskauden aikana hankkeen teemat saivat Fingon kautta yhteensä 38 mediaosumaa ympäri Suomen sekä kolme osumaa kansainvälisessä mediassa. Lisäksi jaoimme aktiivisesti uutisia, blogeja ja analyyseja omissa kanavissamme, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Yhteensä median ja sosiaalisen median kautta tavoitimme jopa 1 900 000 katselukertaa hankkeen teemoille. 

Fingo rahoitti puheenjohtajuuskauden hankkeen kautta myös kolmea suomalaista ja yhtä slovenialaista kansalaisjärjestöä. Rahoituksen avulla Eettisen kaupan puolesta ry nosti keskusteluun EU:n yritysvastuulain, YK-nuoret haastoivat mepit kertomaan nuoria kiinnostavista teemoista, kuten biodiversiteetista hastagilla #haastaMEP. Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS järjesti yhdessä Amnesty Internationalin Suomen osaston kanssa naisihmisoikeuspuolustajiin liittyvän tilaisuuden. Hankkeen kautta saadulla rahoituksella KIOS sai kustannettua yhden puhujan matkustuskulut Suomeen.

Samat teemat myös seuraavan trion agendalla 

Järjestöjen yhteinen EU-hanke tuo jatkuvuutta lyhyiden puheenjohtajuuskausien välille. Kroatian kauden jälkeen seuraava trio, Saksa, Slovenia ja Portugali, jatkaa järjestöjen yhteistyötä. Seuraava trio on sitoutunut samoihin neljään teemaan, joten järjestöjen tiivis yhteistyö kestävämmän Euroopan puolesta jatkuu myös Kroatian kauden jälkeen.

Euroopanlaajuisen kattojärjestö CONCORDin mukana olo tuo hankkeeseen jatkuvuutta ja toimii yhdistävänä tekijänä kansallisen tason ja Brysselin välillä.

”Suomessa hanke hiljenee, mutta EU-tasolla yhteistyö tulee jatkumaan tiiviinä vielä koko vuoden. Yksi hankkeen sisäisiä tavoitteita on ollut kehittää puheenjohtajuuskausikonseptia tehokkaammaksi ja välitää oppeja tuleville trioille. Tähän tulemme myös vahvasti panostamaan”, hankkeen projektipäällikkö Anne Peltonen sanoo.