Kirje ministeri Grahn-Laasoselle: Kestävän kehityksen kasvatuksen suunnittelu vaatii laajempaa yhteistyötä

Kansallisen kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelman laatimisessa tarvitaan kaikkia toimijoita osallistavaa vuoropuhelua, kirjoittaa 30 koulutuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevää järjestöä ja toimijaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) lähetetyssä kirjeessä. Järjestöjen mukaan kasvatus ja koulutus tulee nähdä keskeisenä työkaluna koko Suomen sitoutumisessa kestävän kehityksen toteuttamiseen.

Erilaista kasvatusta, kuten ympäristö-, globaali-, rauhan-, ihmisoikeus- ja kestävän kehityksen kasvatusta, toteuttavien tahojen yhteistyö nousi esille Kehyksen järjestämässä Unescon Week for Peace and Sustainable Development: The Role of Education -teemaviikon purkutilaisuudessa.

Yhteistyötä tarvitaan niin globaalilla, EU:n kuin kansallisellakin tasolla, jotta universaalit kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan määräaikaan, eli vuoteen 2030 mennessä. Suomen alustavat toimet kestävän kehityksen kasvatuksen kansallisen suunnitelman valmistelussa on nähty myönteisenä järjestökentällä, mutta eri toimijoiden osallistamista prosessiin kaivataan.

Kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus on keskeinen työkalu koko Suomen sitoutumisessa kestävän kehityksen toteuttamiseen, sillä se koskettaa välittömästi tai välillisesti kaikkien tavoitteiden toteuttamista. Kirjeen allekirjoittaneet tahot ovat valmiita osallistumaan täysipainoisesti omalta osaltaan valmistelutyöhön.

Kirje opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle