Kiinalle lisää sananvaltaa Maailmanpankissa

Erityisesti Kiinan vaikutusvalta Maailmanpankissa lisääntyi, kun pankin kevätkokous kasvatti kehittyvien maiden äänivaltaa.

Teksti: Lauri Haapanen

BRUCE ROLFF/SHUTTERSTOCK
Kehittyvien maiden äänivaltaa Maailmanpankin päätöksenteossa lisätään 47,19 prosenttiin.
Muutoksesta hyötyy erityisesti Kiina, jonka ääniosuus on vastedes kolmanneksi suurin Yhdysvaltain ja Japanin jälkeen. Aiemmin Kiina tuli järjestyksessä vasta Euroopan maiden jälkeen.
Asiasta sovittiin 23. huhtikuuta Washingtonissa pidetyssä Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n kevätkokouksessa. Myös IMF:llä on samansuuntaisia kaavailuja vaikutusvallan siirtämiseksi entistä enemmän myös kehittyville talouksille.
Maailmanpankki ja IMF ovat instituutioita, joista sovittiin Bretton Woodsin kokouksessa 1944. Kehitysmaat ovat kauan arvostelleet sekä Maailmanpankkia että IMF:ää siitä, että sananvalta on niissä painottunut liiaksi läntisille teollisuusmaille.