Kepan toiminta-ajatus hyväksyntää vaille valmis

Kepan strategia eteni askeleen, kun hallitus hyväksyi järjestön uuden toiminta-ajatuksen kevätkokouksen päätettäväksi.

Teksti: Anna-Sofia Joro

Kepan strategiaprosessi alkoi viime syksynä perusteista, eli pohtimalla miksi Kepa on olemassa. Toiminta-ajatus- ja strategiaprosessin ohjausryhmän puheenjohtaja, Fidida ry:n ohjelmajohtaja Anja Malm on erittäin tyytyväinen työn etenemiseen.
”Kepa on satsannut paljon uuden strategiansa suunnitteluun, sitä tehdään perusteellisesti ja avoimesti. Esimerkiksi jäsenjärjestöt saivat edustajiaan ohjausryhmään ja järjestöt pyritään pitämään koko ajan kartalla.”
Prosessi on sujunut kivuttomasti.
”Olen jopa yllättynyt siitä, kuinka samaan suuntaan katsova jäsenkunta Kepalla on. Jäseninä on lähes 300 erilaista järjestöä, joten on älyttömän hienoa huomata, kuinka vahva yhteinen näkemys on.”
”Olemme käyneet hyviä keskusteluja ja vaihtaneet mielipiteitä. Pelkäsin vähän, koska mukana on niin erilaisilla arvopohjilla toimivia järjestöjä. Yhteiset arvot kuitenkin löytyivät, mikä on nostattava juttu.”
Pohdintojen pohjalta Kepalle syntyi uusi toiminta-ajatus, joka korvaa vanhan periaatejulistuksen. Perusajatus on sama. Siinä missä periaatejulistus määritteli Kepan toimimaan maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolesta, uudessa toiminta-ajatuksessa järjestö toimii oikeudenmukaisen maailman puolesta.
”Ajatuksessa on aitoa draivia. Pitää uskoa johonkin, vaikka tavoite olisi kaukana”, Malm korostaa.
Kepan hallitus hyväksyi 28.3. pidetyssä kokouksessaan toiminta-ajatuksen taustoineen ja arvoineen kevätkokouksen päätettäväksi. Kevätkokouksen aamupäiväseminaarissa 28.4. pohditaan, miten Kepa ottaa huomioon sen toimintaa haastavat ajankohtaiset ilmiöt.
Nyt alkaa varsinaisen strategian valmistelu. Kepan hallitus valvoo prosessia ja ohjausryhmä vastaa käytännön työstä sekä varmistaa, että jäsenistön toiveet ja tarpeet tulevat kuulluiksi. Työssä hyödynnetään viime vuoden lopulla tehdyn jäsenkyselyn ja siihen liittyvien haastattelujen tuloksia.
”Odotan jännityksellä, onko varsinaisen strategian valmistelu kipeämpää kuin toiminta-ajatuksen. Strategiassa kun päätetään, mitä konkreettisesti tehdään ja siihen liittyy valintoja”, Malm pohtii.
Strategia määrittelee Kepan painopisteet ja toimintalinjat seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Kepan syyskokous hyväksyy strategian marraskuussa.